Aanmelden

Meesturen:

  • verwijzing van de huisarts/jeugdarts/specialist
  • (pas)foto van uw kind
  • Indien aanwezig kopieën van eerdere onderzoekrapporten, therapieverslagen of ziekenhuisbrieven