Dyslexie

Menig ouder is trots of verheugd als hun kind begint te lezen, voor de meeste kinderen ligt dit moment rond het 6e of 7e jaar. Kinderen die dan nog niet tot het herkennen en verbinden van klanken en lettertekens komen hebben vaak alleen wat meer tijd nodig. Als het leren lezen echter na extra hulp binnen school en vaak thuis oefenen op niet op gang komt, komt de vraag op of hij niet dyslexie heeft. In onze maatschappij is lezen een vrijwel onmisbare vaardigheid om mee te kunnen doen in de volwassenwereld. De periode dat een kind op de basisschool zit is dé gevoelige periode om het lezen onder de knie te krijgen.

Lees meer over

Voorwaarden voor het lezen en spellen
Dyslexie als taalstoornis
Diagnostiek van dyslexie
Behandeling van dyslexie
Dyslexie en toekomstperspectief