Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor allerlei beelden met aanvallen en bewustzijnsverlies. Er valt zoveel onder het begrip epilepsie, dat het nauwelijks mogelijk is om in algemene begrippen te spreken over epilepsie. Koortsstuipen zijn echte epileptische aanvallen. Maar ze zijn nauwelijks te vergelijken met absences of ernstige epilepsiesyndromen.

In grote lijnen kan je twee soorten kinderen onderscheiden die epilepsie krijgen. De groep kinderen met een erfelijke aanleg tot epilepsie, die hebben een constitutie die je epileptisch kan noemen. De andere groep kinderen heeft die aanleg niet. Ze zijn juist heel open en gevoelig, kenmerken die bij de epileptische constitutie ontbreken. In de brochure over de gesloten en de open constitutie wordt dit thema uitgewerkt. In het Kindertherapeuticum kunnen we ouders helpen om zicht te krijgen op de soort en aard van de epilepsie van hun kind. Dat is handig om te weten, want het heeft grote consequenties voor de preventie en de aanpak van de epilepsie.

Lees meer over

absences
koortsstuipen
de behandeling van aanvallen

Over het omgaan met warmte en koorts staan achtergrondinformatie en praktische adviezen in de brochure over zelfzorgmiddelen en in het boekje Warmte. Deze informatie kunt u via onze website  bestellen.