Gehechtheidsproblemen

Heeft mijn kind een hechtingsprobleem? is niet direct de vraag waar ouders vaak mee naar het Kindertherapeuticum komen. Toch is zo’n 30% van de volwassenen onveilig gehecht. Bij kinderen met een ontwikkelingsprobleem is dat percentage veel hoger. We kunnen er dus van uitgaan, dat hechtingsproblemen ook in het Kindertherapeuticum veel gezien worden.

Dat is ook onze ervaring. Achter de klacht waar het kind mee komt, zoals een gedrags- of een leerprobleem, gaat vaak een hechtingsprobleem schuil. We hebben daar een expertise in opgebouwd, waar we ouders en kinderen graag mee willen helpen.

Lees meer over

wat gehechtheidsproblemen zijn en hoe ze ontstaan
De diagnostiek en de behandeling van gehechtheidsproblemen
Gehechtheidsproblemen bij adoptiekinderen
Ons zorgprogramma gehechtheidsproblemen

 

verwante onderwerpen: