Keel-Neus-Oorproblemen

Keel-neus-oorproblemen komen heel veel voor. Het Nederlandse klimaat speelt hierin een rol, met name door de vele virusinfecties met verkoudheid, snottebellen en slechthorendheid. Vaak gaan oorontstekingen vanzelf over, met of zonder antibiotica. Soms duren KNO problemen heel lang, soms komen ze alsmaar terug, soms is er telkens hoge koorts, soms raakt de spraaktaalontwikkeling in de war. Veel kinderen krijgen in hun jonge jaren trommelvliesbuisjes. Vaak wordt tijdens het plaatsen ook de neusamandel verwijderd. Sommige kinderen krijgen heel veel antibiotica. Dat kunnen allemaal redenen zijn, waarom ouders met hun kind in het Kindertherapeuticum aankloppen. We kijken niet alleen naar het KNO-gebied, maar ook naar de warmtehuishouding en de vertering van het kind. We willen het hele kind zien, en hoe die in z’n vel steekt. Vaak vinden we een dieperliggende oorzaak voor de keel-neus-oorproblemen.

Lees meer over

Oorontstekingen
Oorontstekingen ontstaan als er vocht in het KNO-gebied komt, waar normaliter lucht moet zijn. Het vochtige, broeierige klimaat in de bovenste luchtwegen is een ideale omgeving voor virussen en bacteriën. Die virussen en bacteriën komen met grote regelmaat in onze bovenste luchtwegen voor, ook als we niet ziek zijn. Ze zijn niet de oorzaak van de ontstekingen, ze maken gebruik van de omstandigheden. Een oorontsteking kan heel erg pijnlijk zijn, de pus die uit het oor loopt, als het trommelvlies is doorgebroken, stinkt. Als de ontsteking erg lang duurt kan het schade aanrichten aan het middenoor. Redenen genoeg om te behandelen. In het Kindertherapeuticum komen vaak kinderen die al veel reguliere behandeling hebben gehad. 
verkoudheid
Verkoudheid is een alledaagse term voor een bovenste luchtweginfectie met een virus. Dat is een in hoge mate seizoensafhankelijke situatie: als de R in de maand komt, zijn de virussen er ook weer. Als de zomer voorbij is moet een mens zich meer gaan verweren tegen de koude van de buitenwereld. Hij moet de koude neutraliseren met zijn eigen warmte. Een jong kind is daar nog niet zo geoefend en handig in. Hij heeft een aantal verkoudheden en ander infecties nodig om zijn afweer te oefenen. Heeft verkoudheid dan met afweer te maken? Dat is zo, als je kijkt naar de afweer die een mens heeft opgebouwd in zijn leven. Verkoudheden zijn zowel  een teken van een verminderde afweer als een hulp bij het opbouwen van een goede afweer. Als een kind goed in zijn vel steekt kan het gemakkelijker afweren. Met behulp van antroposofische medicatie, uitwendige behandelingen en adviezen voor het aankleden en voeden is er in het dagelijks leven in het gezin vaak heel veel te bereiken in het voorkomen van de eindeloos terugkerende verkoudheid.
slechthorendheid en doofheid
Slechthorendheid treedt op als er pus of snot in het oor zit. Het kind trekt zich terug in z’n eigen wereldje, legt geen contact meer, krijgt autistische trekjes en gaat hard praten . Op den duur lijdt de spraaktaalontwikkeling eronder. Dan wordt het zeker tijd om iets te gaan doen. Bij sommige kinderen kan je de indruk hebben dat de slechthorendheid een functie heeft. Ze zijn zo open en gevoelig, de wereld is zo druk en lawaaierig, dat ze zich innerlijk terugtrekken uit hun gehoor. Dan willen we ze graag met hun gevoeligheid helpen en niet alleen met hun oorontstekingen.  Doofheid is de term voor ernstige slechthorendheid. Vaak wordt doofheid gebruikt als je hebt moeten vaststellen, dat de ernstige slechthorendheid blijvend is. KNO-problemen, in de zin van bovenste luchtweginfecties en oorontstekingen, zijn zelden de oorzaak van doofheid. Vaak is er een aangeboren doofheid, hopelijk eenzijdig. Soms is er een binnenoordoofheid ten gevolge van een beschadiging door medicijnen of een ontsteking van het gehoororgaan bij een hersenvliesontsteking. In het Kindertherapeuticum kunnen we begeleiding geven met logopedie en andere manieren om de communicatie te bevorderen. U moet bij de KNO-arts zijn voor de behandeling van de doofheid.
Trommelvliesbuisjes
Trommelvliesbuisjes zijn bedoeld om weer lucht in het middenoor te brengen. Ze moeten bij kinderen onder narcose worden geplaatst. Lucht in het middenoor is nodig voor een normaal gehoor. Als er slijm of lijm in het middenoor is, is er een duidelijke gehoorvermindering. Tegenwoordig bestaat de neiging bij KNO-artsen om, vooral bij jonge kinderen, niet direct trommelvliesbuisjes te plaatsen, maar eerst eens af te wachten. Dat is een gunstige ontwikkeling. Hoewel, als een kind te lang slechthorend is, kan de spraak-taalontwikkeling in het gedrang komen. Als er een serie keel-neus-ooringrepen zijn geweest bij uw kind wordt het tijd om een alternatief te overwegen. Waarschijnlijk kunnen we uw kind helpen met een alternatief  voor de zoveelste trommelvliesbuisjes.
Onze behandeling van KNO problemen
De behandeling van keel-neus-oorproblemen begint vaak bij de huisarts met een neusspray en een paracetamolletje. Als de KNO-arts wordt ingeschakeld komt er soms een krachtiger neusspray en op een gegevens moment worden er trommelvliesbuisjes geplaats en wordt de neusamandel verwijderd. Vanuit de manier waarop we in het Kindertherapeuticum naar keel-neus-oorproblemen kijken is er vaak een probleem in de warmte en in de energiehuishouding. Het is gemakkelijk als een kind te koel is aangekleed. Warme kleding en insmeren met een verwarmende olie is dan meestal verrassend effectief. Als een kind een slechte vertering heeft, moet daaraan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door de voeding aan te passen of door massage of buikwikkels te geven. Als een kind een overmaat aan bruisende energie heeft moet die de ruimte en een richting krijgen. Veel wandelen, zware klussen in de tuin, projecten waar het kind z’n energie in kwijt kan kunnen in zo’n geval helpen. Zo proberen we voor ieder kind met zijn ouders een aangepast plan te maken voor de behandeling.
Onze visie op antibiotica
Antibiotica als oordruppels of als kuur om te slikken zijn soms nodig. Ze voorkomen schade en dat is heel veel waard. Ze hebben wel bijwerkingen. Sommige bacteriën in de dikke darm verdragen de antibiotica niet. Aangezien de bacteriën in de darm een belangrijke rol vervullen in het opbouwen van afweer, is het niet verwonderlijk, dat sommige kinderen van de regen in de drup komen. Het is daarom jammer als er intussen ook niet iets opbouwends gedaan wordt, om de constitutie te begeleiden. In elk geval loont het om tijdens en na een antibioticumkuur een probioticum te geven, om de darmflora te herstellen. Onder behandeling leest u welk alternatief wij voor antibiotica op de lange duur hebben.

verwante onderwerpen: