Fysiotherapie, ritmische massage

In het Kindertherapeuticum wordt ritmische massage gebruikt als diagnostisch en  therapeutisch middel bij kinderen met klachten. De ritmische massage is een antroposofische massagevorm die in de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld is door Ita Wegman en Margaretha Hauschka. Sindsdien is de ritmische massage verder ontwikkeld door fysiotherapeuten.

Lees meer over

Hoe het werkt
De ritmische massage is een massagevorm die zich richt op de ritmes van het lichaam, bijvoorbeeld het slaapritme, de hartslag, de ademhaling. Deze ritmes zorgen voor een optimale basis voor de ontwikkeling van het lichaam. Bij kinderen maar ook bij volwassenen kan een of meerdere van deze ritmes ontregeld zijn, waardoor er klachten ontstaan. Pijn, ongemak, een stagnerende motorische of emotionele ontwikkeling kunnen het gevolg zijn. De lichamelijke waarneming raakt verstoord en een kind verliest de gezonde verbinding met zijn lijf.  De ritmische massage kan ondersteunend werken aan het herstellen of optimaliseren van deze verbinding met het lijf en daarmee het kind helpen weer een volgende ontwikkelingsstap te nemen. Het kind wordt de eerste keer met een etherische olie diagnostisch gemasseerd op de rug, benen en buik. Spierspanning, warmteverdeling, ademhaling en de reactie van het weefsel en het kind op de handgrepen zijn aandachtspunten tijdens het diagnostische consult. Als het kind ritmische massage als therapie krijgt aangeboden wordt het gedurende 20 minuten gemasseerd, dan toegedekt en eventueel met kruik of pittenzakjes ingestopt en kort voorgelezen. We werken in series van acht keer waarna geëvalueerd wordt.
Waar het voor is
Fysieke klachten zoals: ‘altijd maar moe’, buikpijn, verteringsproblemen, niet zindelijk worden, hoofdpijn, eczeem e.d.. Maar ook klachten die in het gedrag zichtbaar worden zoals bijvoorbeeld: te druk gedrag, niet goed kunnen afstemmen op andere kinderen, angstig zijn, driftbuien enzovoort.
Wat het kost
Met alle zorgverzekeraars zijn voor 2017 contracten afgesloten. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks vergoed wordt door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Fysiotherapie wordt tot 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed. Als er meer behandelingen nodig zijn gaan deze ten laste van uw aanvullende verzekering. Een behandeling duurt een half uur.
De organisatie van de fysiotherapie in Nederland
De beide fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging (het KNGF), geregistreerd in het kwaliteitsregister en BIG -geregistreerd. Daarnaast zijn zij lid van de antroposofische beroepsvereniging (de NVAF). De kinderfysiotherapeuten zijn ook lid van het NVFK (onderdeel van het KNGF).
Wie het doen
Tjeerd  Alkemade Hij werkt sinds 2010 als fysiotherapeut in het Kindertherapeuticum en in sinds 2006 in de “Zonnehuizen Intermetzo”. In de afgelopen 7 jaar heeft hij zich als fysiotherapeut verder geschoold tot antroposofisch fysiotherapeut en psychomotore kindertherapeut. In zijn werk is hij zich gaan toeleggen op ontwikkelingsproblemen van kinderen die liggen op het snijvlak van fysieke en fysiologische ongemakken en de gedragsmoeilijkheden die daarbij naar voren kunnen komen. Hij kijkt naar het kind als een geheel, naar het denken voelen en willen. Dit koppelt hij aan zijn visie dat het kind zijn lichaam zelf verovert van hoofd tot voeten. De ritmische massage gebruikt hij als diagnostisch middel om in te kunnen schatten waar een kind in zijn lichamelijke ontwikkeling is en om te achterhalen wat de mogelijke verklaring is voor probleemgedrag of het anderszins vastlopen in de ontwikkeling.

Nicole Weerts Zij is sinds 1992 (antroposofisch) fysiotherapeut. De afgelopen 20 jaar heeft zij op diverse locaties gewerkt en altijd met kinderen. Of het nu binnen de verstandelijk-  en lichamelijk gehandicapten zorg, psychiatrie of in de gewone fysiotherapiepraktijk is, zij werkt graag met kinderen in alle leeftijden.. Sinds juni 2016 is ze ook kinderfysiotherapeut. Hiermee verbreedt ze haar therapeutisch aanbod en kan ze kinderen volgens de laatste behandelinzichten ondersteunen op motorisch gebied. In Zeist, op het Kindertherapeuticum is Nicole  in 2011 begonnen. Het samenwerken met de verschillende therapeuten /artsen en het gebruik maken van elkaars vakkennis om een kind zo goed mogelijk (weer) op weg te helpen in zijn ontwikkeling inspireert haar  en maakt haar  enthousiast

portret van Nicole Weerts

Nicole Weerts

portret van Tjeerd Alkemade

Tjeerd Alkemade