Intelligentieonderzoeken

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin u als ouder de behoefte heeft om de intelligentie van uw kind te laten testen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet zo goed presteert op school en u de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het in sommige taken heel slim is, maar in andere juist weer niet. Of u vraagt zich af of uw kind hoogbegaafd is of dat zijn gedragsproblemen samenhangen met zijn intelligentienieveau.
Een intelligentieonderzoek brengt aan het licht wat uw kind goed aan kan en waar uw kind juist tegenaan loopt.
Aan de hand van de resultaten van het intelligentieonderzoek krijgt u advies over de aanpak thuis en op school die het beste past bij het intelligentieniveau van uw kind. In het Kindertherapeuticum kan een intelligentieonderzoek los van het diagnostisch onderzoek afgenomen worden maar het kan ook onderdeel zijn van een diagnostisch traject.

Lees meer over

Hoe een intelligentietest eruit ziet
Welke intelligentietesten wij gebruiken
Wie het doet
Portret van Hanna Vos orthopedagoge

Hanna Vos