KICK, sociale groepstherapie

KICK is een kunstzinnige sociale groepstherapie voor kinderen van 9-12 jaar. We werken in groepen van minimaal 6 kinderen en maximaal 8 kinderen. Het doel van de groepstherapie is om de sociale redzaamheid, sociale weerbaarheid en sociale competenties te versterken, zodat het kind sociaal vaardiger wordt.

Lees meer over

Hoe het werkt
Uitgangspunt van de KICK is het holistisch ervaringsleren. In de werkwijze betekent dit, dat het kind als geheel wordt aangesproken, zowel in het denken, voelen en handelen. Hiervoor wordt er gebruikt gemaakt van bewegingsoefeningen, verhalen en kunstzinnige technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren. Bij KICK gaat het om het ervaringsleren. Eerst gaat het kind iets kunstzinnigs doen, het komt in beweging waardoor het tot beleving, verbeelding en reflectie kan komen. Door het uitgangspunt van KICK ondersteunt KICK het kinderen in bredere zin in hun ontwikkeling. De groepstherapie bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten. Vooraf aan de training vindt er een ouderbijeenkomst plaats, halverwege is er een telefonische tussenevaluatie en na afloop vindt er een eindgesprek plaats met de ouders. Er wordt een verslag gemaakt van het proces.
Voor wie het is
Kinderen met uiteenlopende sociale problemen komen hiervoor in aanmerking.
Wat het kost
De groepstherapie kost € 1160,- . Bij dit bedrag zijn inbegrepen de informatiebijeenkomst voor ouders, 12 bijeenkomsten voor de kinderen van 90 minuten, een tussentijdse telefonische evaluatie, een afsluitend oudergesprek en een eindverslag. Daar komen nog de kosten bij van 80 euro voor de intake wanneer het kind bekend is bij het Kindertherapeuticum. Wanneer het kind niet bekend is bij het Kindertherapeuticum, bedragen de kosten 180 euro voor het intakegesprek.
Wanneer het is
De groepstherapie start in maart 2017.
Op 21 februari 2017 vindt van 16.00-17.00 de ouderbijeenkomst plaats.
De data van de groepstherapie zijn:
7,14,21,28 maart, 4,11,18 april, 2,9,16,23 en 30 mei.
Wie het doen
De groepstherapie wordt door Mireille van ’t Hoff, kunstzinnig therapeut gegeven samen met Charlotte de Kotter, orthopedagoge.

Wilt u uw kind aanmelden? Download inschrijfformulier-kick-2016-2017-groepstherapie