Kindergeneeskunde

Wat is het?

De kinderarts in het Kindertherapeuticum behandelt kinderen met klachten die een regulier werkend kinderarts ook behandelt zoals allergie, astma, eczeem, oorontstekingen, broekpoepen, buikpijn, hoofdpijn, infecties, slaapproblemen en andere  ziektes. De manier waarop hij naar klachten kijkt en ze behandelt verschilt van de reguliere kindergeneeskunde.

Lees meer over

hoe het werkt
De kinderarts in het Kindertherapeuticum probeert de klachten in een breder kader te plaatsen. In de periode voordat het kind met klachten bij de dokter komt, zijn er vaak al aanwijzingen dat het kind niet goed in zijn vel steekt. Vaak zijn de klachten het eindstation van een langere route daarheen en hebben klachten niet alleen een lichamelijke kant maar ook een gedragsmatige kant. Hij onderzoekt het lichaam en hij probeert zich ook een beeld te vormen van de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest zodat hij de samenhang daartussen in kaart kan brengen. Ook is het voor hem van belang om te weten in welke omgeving (thuis en op school) het kind opgroeit. Zo vormt hij zich een beeld van hoe een kind in zijn vel steekt. De kinderarts betrekt vaak meerdere disciplines bij zijn onderzoek. Welke dit zijn, hangt af van de hulpvraag van kind en ouders. Vaak wordt het kind door twee of drie therapeuten onderzocht. De assistentes proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op een dag te laten plaats vinden. Tijdens de wekelijkse kinderbespreking worden alle onderzoeksbevindingen bij elkaar gelegd. Door breed te kijken heeft hij de mogelijkheid om breed te behandelen. Dat wil zeggen dat hij niet alleen de lichamelijke klacht behandelt maar door het voorschrijven van antroposofische medicatie in combinatie met een therapie het kind helpt om beter in zijn vel te steken.
Voor wie het is
Kinderen van 0-18 jaar kunnen op verwijzing van de (huis)arts bij de kinderarts terecht.
Hoe het georganiseerd is
De kinderartsen zijn in Nederland verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De antroposofische artsen in de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Artsen (NVAA).
Wat het kost
De kinderarts valt onder de basisverzekering. Dat wil zeggen, dat de ouders de kosten in principe voor 100% vergoed krijgen. Als de ouders een restitutieverzekering hebben, is dat zeker het geval. Als de ouders een Natura-verzekering hebben kan het zijn dat de zorgverzekering niet het hele bedrag betaalt. Zie voor verder uitleg verzekering. De exacte prijs die voor de consulten in rekening gebracht wordt is vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit. De systematiek die daarvoor wordt gebruikt heet DBC, dat is Diagnose Behandel Combinatie. Vanaf 2012 is die vervangen door de DOT: DBC’s Op weg naar Transparantie. Vanaf 2014 gaat u op de nota ook informatie zien, waaruit de cliënt, in ons geval dus de ouders van de cliënt, kan opmaken welke codes er zijn gebruikt. Laten we maar zeggen: op weg naar transparantie.
Wie het doet
Edmond Schoorel is kinderarts. Hij is naast regulier kinderarts opgeleid tot antroposofisch arts. Tot 2012 was hij ook werkzaam als regulier kinderarts in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht. Hij heeft in 1996 het Kindertherapeuticum opgericht nadat hij samen met anderen van 1990 – 1993 de kinderafdeling van de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek leidde. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, onder andere “De eerste zeven jaar” en “Warmte”, uitgeverij Christofoor. Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen in het land.

Roelie Jonkers is kinderarts. Ze werkt sinds 1 april 2018 in het Kindertherapeuticum. ze is in opleiding tot antroposofisch kinderarts.

Francoise Vooijs werkt sinds 1 augustus in het Kindertherapeuticum.Zij is eveneens in opleiding tot antroposofisch kinderarts.
 

Portret van Edmond Schoorel

Edmond Schoorel

portret van Roelie Jonkers

Roelie Jonkers

portret van Françoise Vooijs

Françoise Vooijs