Lef, faalangsttraining

Een keer per jaar wordt in het Kindertherapeuticum de LEF gegeven. LEF is een kunstzinnige faalangsttraining voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Dit jaar start de training op dinsdag 3 maart. De bijeenkomsten zijn op 3,10,17,24,31 maart 7,14,21,28 april en op 12 mei.

Lees meer over

Hoe het werkt
In de faalangst training LEF leren  kinderen zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. LEF heeft een andere invalshoek dan de bestaande faalangsttrainingen want het gaat uit van holistisch ervaringsleren. In de werkwijze betekent dit, dat het kind als geheel wordt aangesproken, zowel in zijn denken, voelen en handelen. Hiervoor wordt er gebruikt gemaakt van ontspanningsoefeningen, verhalen, kunstzinnige technieken zoals tekenen, schilderen en boetseren. Bij LEF gaat het om ervaringsleren. Door de kunstzinnige activiteiten komt het kind in beweging, waardoor het tot beleving, verbeelding en reflectie kan komen. De kinderen krijgen eenvoudige kunstzinnige oefeningen. Bij deze oefeningen gaat het om iets moois kunnen en durven maken en snappen hoe je het moet aanpakken. Succeservaringen helpen het kind geloven in zichzelf. Kinderen met faalangst denken vaak dat ze de enigste zijn die dit hebben, doordat we in een groep werken zien ze dat dit niet zo is. De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten.
Voor wie het is
Lef is geschikt voor kinderen van 9-12 jaar. Er wordt in groepjes van maximaal 4 kinderen gewerkt. De kunstzinnige faalangst training ‘LEF’ is bedoeld voor kinderen : – die behoefte hebben aan meer zelfvertrouwen – die moeite hebben om zichzelf te zijn en zichtbaar te zijn in een groep – die angstig zijn voor een toets, spreekbeurt of oefening bij de gymles – die een negatief zelfbeeld hebben  
Wat het kost
De training kost € 495,- Het volgende is bij de prijs inbegrepen: • 10 groepsbijeenkomsten met de kinderen • Telefonisch tussenevaluatie moment en eindverslag over het verloop van de training  
Hoe u uw kind aanmeldt
U kunt uw kind per mail aanmelden. Wanneer uw kind nog niet bekend is bij ons , wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met een van de orthopedagogen. Hierin wordt dieper ingegaan op de reden van aanmelding en de geschiktheid van LEF voor uw kind. Voor dit voorbereidend gesprek wordt een consulttarief gerekend. Schriftelijke toestemming van de wettelijk gezaghebbende ouder(s) is een voorwaarde voor deelname van uw kind.
Wie het doet
Mireille van ’t Hoff Zij heeft na een docentenopleiding en een kunstopleiding de antroposofische opleiding kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden gevolgd. Mireille werkt sinds 2011 in het Kindertherapeuticum. Hiervoor heeft ze gewerkt als leerkracht in het basis-en middelbaaronderwijs. Naast het werk in het Kindertherapeuticum heeft ze een praktijk voor kunstzinnige therapie in Tilburg en werkt ze in “De La Salle” in Boxtel. Dit is een orthopedagogisch expertise en behandelcentrum voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Ze maakt ook deel uit van Amnis. Dit is een samenwerkingsverband tussen een antroposofisch huisarts en diverse therapeuten in Tilburg.  In haar vrije tijd schildert en fotografeert ze als autonoom kunstenaar en maakt ze illustraties bij korte zelfgeschreven kinderverhaaltjes. Naast individuele therapie geeft Mireille in het Kindertherapeuticum ook de KICK training. Als uw kind nog niet bekend is bij ons en u wilt het wel laten deelnemen aan de LEF dan wordt er in samenwerking met Mirjam van den Wildenberg, orthopedagoog, gekeken of de LEF inderdaad past bij de hulpvraag van uw kind.  
Portret van Mireille van "t Hoff

Mireille van ’t Hoff