Muziektherapie

De muziektherapie in het Kindertherapeuticum is een antroposofische therapie. In de muziektherapie wordt een scala aan bijzondere instrumenten gebruikt, elk met zijn karakteristieke klank en mogelijkheden. Zo zijn er klokjes en trommels, blaasinstrumenten zoals de kromhoorn, strijk- en snaarinstrumenten en er wordt gezongen.

Lees meer over

Hoe het werkt
Een kind wordt uitgenodigd om zelf een instrument te proberen en daarbij een eigen ritme of melodie te maken of om mee te spelen. In het samenspel ontstaat er een muzikaal gesprek met de muziektherapeute. Het luisteren naar de muziek, het invoegen in een melodie, het actief en op tijd het ritme voeren zijn delen van het grote muzikale geheel. Dit kan geoefend worden. In de stroom van de muziek kunnen kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen zoals muzikale vaardigheden, motorische vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden zoals beurt nemen. Het enthousiasme en zelfvertrouwen van kinderen groeit, hun spanning vermindert. Kortom, kinderen steken beter in hun vel. Muziektherapie kan, net als de andere kunstzinnige vakken, ook diagnostisch worden ingezet. Dan speelt een kind of jongere volgens een min of meer vaste volgorde een reeks instrumenten. Uit de wijze waarop het kind het instrument, klank, ritme en melodie hanteert, kan worden opgemaakt of er eenzijdigheden of remmingen zijn.
Voor wie het is
Muziek kan een ingang zijn voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, faalangst, astma, oorpijn, urinewegproblemen en het kan een onderdeel zijn van de sociale vaardigheidsontwikkeling bij (jonge) kinderen. Muziektherapie is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, bij jongere kinderen komt een ouder mee.
Wat het kost
Kijk voor huidige tarieven van muziektherapie op de pagina kosten van de zorg. Muziektherapie valt onder de aanvullende verzekering, de hoogte van het bedrag wat u vergoed krijgt hangt af van uw verzekering.
De organisatie van de muziektherapie in Nederland
De antroposofische muziektherapie is ontwikkeld vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw door uitwisseling en gezamenlijke studie van therapeuten, artsen en muziekwetenschappers in oa. Duitsland, Zwitserland en Nederland. Er is een opleiding antroposofische muziektherapie in Nederland, deze opleiding maakt deel uit van de Hogeschool Leiden. De muziektherapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie├źn, de NVKT.
Wie het doet
Anne Margreet Muller is de muziektherapeut. Ze werkt sinds 2008 in het Kindertherapeuticum. Daarvoor heeft ze vele jaren als vrije-school-leerkracht en muziektherapeut in de heilpedagogie en sociaaltherapie gewerkt. Daarnaast gaf ze, voordat ze in het Kindertherapeuticum werkte, schildercursussen en was ze als kunstzinnig coach verbonden aan het Metacentrum, een bureau voor loopbaanbegeleiding. Ze woont met haar man in Oudemolen, Drenthe, hij runt aan huis een kleinschalige zorgboerderij. In 2016 heeft Anne Margreet de Masterstudie Methoden Musiktherapeutischer Praxis und Forschung aan de Hochschule Magdeburg-Stendal afgerond.(DE).
portret van Anne Margreet Muller

Anne-Margreet Muller