Natuurvoedingstherapie

In het Kindertherapeuticum werkt een natuurvoedingskundige. Dat is iemand die veel af weet van voeding, zoals een diëtiste, maar daarnaast weet ze ook  veel van natuurvoeding.
Wat is natuurvoeding? Je zou zeggen: alle voeding komt uit de natuur, dus alle voeding is natuurvoeding. Maar zo is het helaas niet. Onze westerse voedingsgewoontes hebben ervoor gezorgd dat de meeste mensen eenzijdig eten met veel bewerkte producten, te veel koolhydraten, te weinig goede vetten, veel eetmomenten met lege calorieën (grazen), weinig groenten en fruit. Vaak is de voeding niet meer in balans en van mindere kwaliteit. Natuurvoeding biedt levensmiddelen van een vruchtbare voedingsbodem, geteeld met aandacht voor het groeiproces en leert ons ook over bereidingswijzen waarbij de voeding zoveel mogelijk in haar waarde wordt gelaten. Zo ontstaat een kwaliteitsproduct waar uw opgroeiend kind zich aan kan ontwikkelen. Het ondersteunt de gezondheid en de veerkracht van uw kind.

Lees meer over

Hoe het werkt
De natuurvoedingskundige gaat tijdens het consult samen met u en uw kind op zoek naar de samenhang tussen de voeding en het welbevinden van het kind. Voorafgaand aan een consult vult u een voedingsdagboek in. Gedurende drie dagen schrijft u precies op wat uw kind allemaal eet en drinkt. We sturen u lijsten op, waarin u dat kunt aangeven. Ook kunt u bijzonderheden of vragen op de formulieren noteren. Voorafgaand aan het consult stuurt u de voedingslijsten naar ons terug. De natuurvoedingskundige kan zo het consult goed voorbereiden. Tijdens het consult, waar uw kind bij is, komt de voedingsbiografie aan bod en natuurlijk de voeding in relatie tot de klachten waarvoor u komt. De voedingskundige rapporteert aan de intaker. Die betrekt deze resultaten in het advies aan de ouders. Als dat nodig en gewenst is kunnen de ouders bij de natuurvoedingskundige terecht voor verdere advisering.
Voor wie het is
Voedingskundig advies voor uw opgroeiende kind wordt ingeroepen door de kinderarts, kinder-en jeugdpsychiater of orthopedagogen als er problemen lijken te zijn met bijvoorbeeld de levenslust, de weerstand, de vertering, klachten van de buik, aanwijzingen voor een voedingsmiddelenovergevoeligheid of bij het intreden van een chronische aandoening zoals diabetes, astma of eczeem. Ook kan het soms nodig zijn om adviezen over een veranderde leefstijl te combineren met een vernieuwd en opgefrist eetpatroon passend bij uw opgroeiende kind en de wereld waarin het leeft.
Kookworkshops van Ellemiek
Ellemiek Peek organiseert regelmatig kookworkshops voor ouders en ouders met hun kind. Voor meer informatie kijkt u op haar website www.ellemiekpeek.nl/agenda/
Wat het kost
Een diagnostisch consult bij de natuurvoedingskundige kost 67,00 €. Het uurtarief bedraagt 72,00 €. Een Consult van 1/2 uur kost 44,70 en een Telefonisch consult kost 22,35 €. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw.
De organisatie van de Natuurvoedingstherapie in Nederland
De natuurvoedingskundigen in Nederland zijn verenigd in de Vereniging van Natuurvoedingskundigen. Zij waarborgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening, onder andere door het organiseren van bij- en nascholingen en intervisiegroepen. Een natuurvoedingskundige die lid is van de VNVK, is in het bezit van het diploma Natuurvoedingskundige, ontvangen na het succesvol afronden van de driejarige opleiding aan de Kraaybeekerhof Academie in Driebergen. Tot die opleiding hoort ook het vak medische basiskennis.
Wie het doet
Ellemiek Peek is praktiserend natuurvoedingskundige sinds juni 2014. Zij heeft twee zonen van negen en veertien jaar. De oudste heeft nu elf jaar diabetes type 1 en een overgevoeligheid voor onder andere lactose en E-nummers. Dat was destijds voor haar de reden om over te schakelen op natuurvoeding.
Voor haar is het belangrijk dat maaltijden in een gezin gezellig en ontspannen kunnen verlopen zodat voeden geen opdracht wordt maar als een vanzelfsprekend proces meestroomt met het gezin en het kind in ontwikkeling.Voor haar persoonlijke en professionele ontwikkeling is zij lid van de beroepsvereniging voor natuurvoedingskundigen: de VNVK. Ze volgt intervisie en nascholingen. Klik hier voor een actueel overzicht. Tevens is zij lid van beroepsorganisatie NIBIG: het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Zorg.

 

portret van Ellemiek Peek

Ellemiek Peek