Ouderbegeleiding

De ouderbegeleider kijkt met de ouders naar de verschillende leefgebieden waarin het kind opgroeit. Ieder kind brengt bij zijn geboorte veranderingen teweeg in het leven van ouders, broers en zussen en in het gezin als geheel. Het kan zijn dat dit niet gemakkelijk verloopt. In de ouderbegeleiding kan stilgestaan worden bij de problemen die ouders daarin ervaren. Soms hebben ouders ook behoefte aan uitleg zodat ze het gedrag en de interacties met hun kind beter begrijpen en situaties anders kunnen aanpakken. Onze hulp kan heel praktisch zijn: ouders kunnen in kleine stapjes leren bijvoorbeeld hoe ze bijvoorbeeld hun dagen anders kunnen indelen, grenzen kunnen stellen, elkaar steunen of hun kinderen kunnen helpen bij de dagelijkse verzorging.

Wanneer er meer rust in het gezin komt en ouders zich beter toegerust voelen voor de opvoeding van hun kind, helpt dit het kind om zich verder te ontwikkelen.

Lees meer over

Hoe het werkt
De ouderbegeleider spreekt over het algemeen alleen met de ouder(s). Het is mogelijk het gesprek uit te breiden met andere gezinsleden. Het aantal gesprekken wordt in overleg vastgesteld De gesprekken duren 45 minuten.
Wat het kost
Ouderbegeleiding valt onder de basis GGZ zorg. Lees verder bij kosten van de zorg voor meer informatie.
De organisatie van de ouderbegeleiding in Nederland
De GZ-psychologen en orthopedagogen zijn aangesloten bij hun respectievelijke beroepsgroepen, de NVAP Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Psychotherapie, NVVP Nederlandse Vereniging voor Psychologen en de NVO Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en de Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.
Wie het doen
De ouderbegeleiding wordt gegeven door: Heleen Heringa orthopedagoog en GZ-psycholoog, Ruth Keller GZ-psycholoog en Mirjam van den Wildenberg orthopedagoog. Heleen Heringa Zij is orthopedagoog-generalist en GZ-psycholoog. Sinds 2008 werkt ze bij het Kindertherapeuticum als intaker in de pedagogische stroom. Ze onderzoekt kinderen en daarnaast geeft ze spel- en gesprekstherapie aan kinderen en pubers en ouderbegeleiding. Samen met Edmond Schoorel Heeft ze het zorgprogramma gehechtheidsproblemen ontwikkeld. In het verleden deed ze diagnostisch onderzoek bij kinderen in opdracht van justitiële instellingen en werkte ze als behandelcoördinator in een medisch Kinderhuis. Heleen heeft zich gespecialiseerd in kinderen met sociaal-emotionele en gehechtheidsvragen Ruth Keller Ruth Keller is GZ psycholoog en werkt sinds de oprichting voor het Kindertherapeuticum als ouderbegeleidster. Zij heeft daarnaast ruime ervaring in de kinderpsychiatrie en volwassenpsychiatrie en in de eerstelijns gezondheidszorg. Ruth geeft sinds jaren samen met Regien van der Velden, maatschappelijk werkster , de eczeemcursus voor ouders.  Mirjam van den Wildenberg Zij werkt sinds 2001 voor het Kindertherapeuticum. Tijdens haar studie orthopedagogiek is ze in twee richtingen opgeleid: gedrags- en opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen en jeugdigen en leerstoornissen. Daarna is ze in beide richtingen in verschillende settingen werkzaam geweest. Later heeft ze de opleiding tot Vrije school-leerkracht aan de Hogeschool Helicon gedaan. Mirjam heeft als leerkracht, remedial teacher, schoolpsycholoog en preventief ambulant begeleider gewerkt in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Ze heeft de NVAP-opleiding voor antroposofische gespreks- en psychodiagnostiek gevolgd, de opleiding tot EMDR therapie en de opleiding tot KICK-therapeut. 
portret van Heleen Heringa

Heleen Heringa

Portret van Ruth Keller Ruth Keller

Portret van Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg