Ouderbegeleiding

De ouderbegeleider kijkt met de ouders naar de verschillende leefgebieden waarin het kind opgroeit. Ieder kind brengt bij zijn geboorte veranderingen teweeg in het leven van ouders, broers en zussen en in het gezin als geheel. Het kan zijn dat dit niet gemakkelijk verloopt. In de ouderbegeleiding kan stilgestaan worden bij de problemen die ouders daarin ervaren. Soms hebben ouders ook behoefte aan uitleg zodat ze het gedrag en de interacties met hun kind beter begrijpen en situaties anders kunnen aanpakken. Onze hulp kan heel praktisch zijn: ouders kunnen in kleine stapjes leren bijvoorbeeld hoe ze bijvoorbeeld hun dagen anders kunnen indelen, grenzen kunnen stellen, elkaar steunen of hun kinderen kunnen helpen bij de dagelijkse verzorging.

Wanneer er meer rust in het gezin komt en ouders zich beter toegerust voelen voor de opvoeding van hun kind, helpt dit het kind om zich verder te ontwikkelen.

Lees meer over

Hoe het werkt
Wat het kost
De organisatie van de ouderbegeleiding in Nederland
Wie het doen
Portret van Heleen Heringa

Heleen Heringa

Portret van Ruth Keller

Ruth Keller

Portret van Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg