Speltherapie

Bij speltherapie wordt spel gebruikt om een kind met psycho-sociale problemen te behandelen. De aard van de problemen kan samenhangen met de volgende gebieden:

  • Het verwerken van een traumatische ervaring zoals het verlies van een geliefd persoon, veranderingen in de thuissituatie of de gezinssituatie, (emotionele) verwaarlozing, mishandeling of misbruik.
  • Emotionele problemen die samenhangen met het verwerken van gevoelens, met angst en onzekerheid, een gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in de wereld rondom het kind zoals gezin of school, een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.
  • Sociale problemen waaronder moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten of brusjes.

In het Kindertherapeuticum wordt de psycho-sociale problematiek in samenhang met de totale ontwikkeling van het kind bekeken. Het denken, voelen en willen staat daarbij centraal. De speltherapie wordt door de orthopedagogen gegeven.

Lees meer over

Hoe het werkt
Voor wie het is
Wat het kost
De organisatie van de speltherapie in Nederland
Wie het doen
Portret van Heleen Heringa

Heleen Heringa

Portret van Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg