Nieuwe kinder- en jeugdpsychiater

Met ingang van eind augustus komtĀ  Saskia Davidse ons team versterken. Zij is kinder- en jeugdpsychiater. We zijn heel erg blij met haar komst!