Welkom in tijden van Corona

In de afgelopen weken hebben we op bescheiden schaal doorgewerkt. We hebben tot nu toe geen zieken bij de medewerkers of het personeel. Nu de scholen binnenkort weer gaan beginnen, verwachten we dat we ook meer kinderen zullen ontvangen. Dat gaat op organisatorisch vlak het een en ander vragen.

Nieuwe aanmeldingen zijn wel beoordeeld en een onderzoeksprogramma is vastgesteld. Deels kon dat doorgaan, deels is er een wachtlijst ontstaan. Die gaan we uiteraard zo spoedig mogelijk ‘wegwerken’.

Behandelseries van de fysiotherapeuten en van de logopediste/SI-therapeute konden veelal geen doorgang vinden. Maar het laat zich aanzien dat er langzaamaan versoepeling van de regels kan worden doorgevoerd.  Het besluit over het hervatten van de behandelseries wordt in samenspraak met de betrokken kinderarts en intaker genomen.

Maatregelen

Uiteraard respecteren we de richtlijnen van het RIVM en de instructies van de overheid. We gebruiken papieren zakdoekjes. We wassen onze handen regelmatig en we reiken elkaar niet meer de hand bij de begroeting of het afscheid nemen. We hoesten in onze ellekom en we nemen afstand van 1,5 meter in acht. We hebben het Kindertherapeuticum zo ingericht, dat er niet meer dan drie mensen in een wachtruimte hoeven te zijn.

Ouders en kinderen met tekenen van griep, verkoudheid en koorts kunnen, ook in deze periode, beter niet komen. Dat betekent niet dat we in het Kindertherapeuticum bang zijn voor verkouden mensen, maar dat we vinden dat zieke kinderen beter niet voor diagnostiek en behandeling kunnen komen.

Alle medewerkers van het Kindertherapeuticum vormen het coronabeleid voor hun eigen praktijk in samenspraak met hun beroepsvereniging. Voor zover mogelijk worden de behandelingen omgezet in tele-behandelingen. Als dat om de een of andere reden niet kan, wordt de behandeling uitgesteld. Een aantal therapeuten kan blijven werken binnen de mogelijkheden die de huidige maatregelen stellen. Als u een vraag hebt aan de behandelaar van uw kind kan u die stellen via diens mailadres achternaam@kindertherapeuticum.nl

Preventie

Om een verkoudheid, griep of andere infectie goed te doorstaan is een sterke afweer belangrijk. Die is bijvoorbeeld te versterken door

  • Een goede nachtrust
  • Gezond eten
  • Een ritmisch leven
  • Optimisme en vertrouwen
  • Vergevingsgezindheid

Ongunstig werken bijvoorbeeld

  • Angst en wantrouwen
  • Stress en zorgen
  • Een negatieve levensinstelling

Het vermijden van risico’s zou op z’n minst hand in hand moeten gaan met het verstevigen van de eigen afweer.