Welkom in tijden van corona

Op deze plek willen we u laten weten hoe we als Kindertherapeuticum omgaan met de wereldwijde crisis die corona heet en met de maatregelen die er getroffen worden om de crisis te bezweren.

We willen dat kinderen en hun ouders zich bij ons veilig voelen. We willen dat onze medewerkers hun deskundigheid en ervaring kunnen inzetten om u zo goed mogelijk te helpen.

Goede hulpverlening kan alleen plaatsvinden vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen. En precies dat is het, wat in deze tijd gemakkelijk bedreigd wordt.
Waar kun je nog op vertrouwen, als er wereldwijd duizenden mensen doodgaan aan een tot voor kort onbekend virus? Waar kun je nog op vertrouwen als ieder mens voor zijn medemens mogelijk een bedreiging vormt? Waar kun je nog op vertrouwen als de noodzakelijke maatregelen die er nu getroffen zijn tegelijkertijd je bestaanszekerheid aantasten?

Centraal in deze crisis staat onzes inziens de verhouding van mens tot mens. Welke ruimte kan ik jou geven, welke ruimte kan ik van jou krijgen?
De werkelijkheid is, dat mensen elkaar in hun gemeenschappelijke ruimte zowel kunnen kwetsen als kunnen genezen. Het principe van het troosten is daarop gebaseerd. Een kind of een volwassene die zich laat troosten staat toe dat je in zijn ruimte komt en dat er iets van jou naar hem over gaat. Dat is niet alleen een goede bedoeling, maar dat is een reële kracht, die je als mens weer hoop en energie geeft.

Binnen de huidige maatregelen, is het niet gemakkelijker geworden om elkaar te troosten en te helen.
Veel mensen hebben de weg naar het beeldbellen of andere vormen van elektronische communicatie gevonden. Veel mensen hebben gemerkt dat dat voor de informatieoverdracht nog wel te doen is, voor het wederzijds begrip wordt het al moeilijker en voor de troost is het vrijwel ondoenlijk.

Maatregelen.
We doen er in het Kindertherapeuticum alles aan  om de maatregelen die er van overheidswege worden uitgevaardigd zo goed mogelijk en met gezond verstand uit te voeren.
Om die reden hebben we ook een gezondheidscheck ingesteld: kort voor uw bezoek aan het Kindertherapeuticum krijgt u een mail met een vraag om nog eens zorgvuldig bij uzelf na te gaan of u naar het Kindertherapeuticum kunt komen.
Tegelijkertijd werken we eraan, om de gemeenschappelijke ruimte van vertrouwen met de kinderen en met u opbouwen. Daarbinnen kunt u gebruik maken van onze expertise en ervaring.

Er zijn mogelijkheden om de aandacht voor deze gemeenschappelijke ruimte te verzorgen.

Letterlijk: we proberen de wachtkamers uitnodigend en opgeruimd te laten zijn. Als u wilt kan u daarbij een handje helpen. We maken dankbaar gebruik van de twee wachtkamers. Daardoor kan de gewenste 1,5 meter gehandhaafd worden. In het Kindertherapeuticum hoeft u geen mondmasker te dragen, als u dat niet wilt.
We proberende contacten in het Kindertherapeuticum te laten plaatsvinden en niet in de virtuele ruimte.

Figuurlijk: We proberen voor u en uw kind een therapie-ruimte te creëren waar de mogelijkheid is voor verandering. Daar hoort bij, dat we liever niet over de therapie praten waar het kind bij is.

 

 

Inenten

Voor kinderen onder 16 jaar is inenten niet aan de orde. Over het inenten van volwassenen is momenteel veel te doen. Voor veel mensen is de vraag om verantwoord een keuze te maken tussen wel of niet inenten op dit moment brandend. Hierover willen wij u het volgende in overweging geven.

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is het niet mogelijk een rationele keuze te maken. We moeten het doen met vaccins die voorlopig zijn toegelaten en waarvan we de werking en de bijwerking veel minder goed kennen dan van andere reeds toegelaten vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Het is onvermijdelijk dat we onze keuzes maken op deels niet rationele argumenten maar op emotionele of praktische. Het kan immers zijn dat je je veiliger voelt als je ingeënt bent. Het kan ook zijn dat je in een branche werkt waar het onverantwoord is om je niet te laat inenten.

In alle gevallen hoort het bij de moderne tijd, dat je als individueel mens verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. In toenemende mate geldt dat ook voor keuzes, die maar voor een klein deel door jou rationeel gemaakt kunnen worden of waarvan je de gevolgen tevoren kunt overzien.

Bij deze verantwoordelijkheid hoort, dat is de keerzijde van dezelfde medaille, dat we mensen die een andere keuze maken daarin volledig vrijlaten.

Als er in de maatschappij twee groepen mensen zijn, zij die zich vrijwillig laten inenten en zij die vrijwillig hebben besloten zich niet te laten inenten, zal het mogelijk zijn om over enkele jaren uitspraken te doen over de werkzaamheid en de bijwerkingen van de nieuwe vaccins. We kunnen dan iedereen dankbaar zijn voor zijn keuze. De mensen die gekozen hebben voor inenten omdat ze de verantwoordelijkheid voor deze keuze nemen en de mensen die gekozen hebben voor niet-inenten omdat ze als het ware als controlegroep kunnen dienen. Het zou mooi zijn als beide groepen deelnemen aan vervolgonderzoek in het kader van de werking en bijwerking van de nieuwe vaccins.