Welkom in tijden van Corona

Ook het Kindertherapeuticum heeft uiteraard zijn manier van werken flink aangepast. Vooralsnog is er geen reden om het Kindertherapeuticum te sluiten in verband met onrust die is ontstaan rondom het Coronavirus en de maatregelen die op 23 maart aangescherpt zijn. De huidige richtlijnen en adviezen vanuit de rijksoverheid en de beroepsverenigingen zijn erop gericht de verspreiding van het virus te vertragen, om capaciteitsproblemen in ziekenhuizen te voorkomen.
Wij willen het liefst op de een of andere manier doorwerken en de huidige maatregelen maken dat mogelijk. We houden u op deze plaats op de hoogte.

Uiteraard respecteren we de richtlijnen van het RIVM en de instructies van de overheid. We gebruiken papieren zakdoekjes. We wassen onze handen regelmatig en we reiken elkaar niet meer de hand bij de begroeting of het afscheid nemen. En we hoesten in onze ellekom en we nemen afstand van 1;5 meter in acht. We hebben het Kindertherapeuticum zo ingericht dat er niet meer dan drie mensen in de wachtruimte hoeven zijn.

Ouders en kinderen met tekenen van griep, verkoudheid en koorts kunnen, ook in deze periode, beter niet komen. Dat betekent niet dat we in het Kindertherapeuticum bang zijn voor verkouden mensen, maar dat we vinden dat zieke kinderen beter niet voor diagnostiek en behandeling kunnen komen. Met de verscherpte maatregelen is het nog duidelijker , dat kinderen en ouders die ziek zijn niet naar het Kindertherapeuticum kunnen komen.

Alle medewerkers van het Kindertherapeuticum vormen het coronabeleid voor hun eigen praktijk in samenspraak met hun beroepsvereniging. Voor zover mogelijk worden de behandelingen omgezet in telebehandelingen. Als dat om de een of andere reden niet kan, wordt de behandeling uitgesteld. Een paar therapeuten kan blijven werken binnen de mogelijkheden die de huidige maatregelen stellen. Als u een vraag hebt aan de behandelaar van uw kind , kan u die stellen via diens mailadres: achternaam@kindertherapeuticum.nl.

De intakes, dus de beoordelingen van nieuwe clienten, gaan door voor zover mogelijk. Dat komt tegemoet aan de wens van sommige ouders en ook de gemeentes om vooral wel door te gaan met diagnostiek en behandeling. In overleg met de ouders wordt het onderzoeksprogramma zo nodig bijgesteld.

Om een verkoudheid, griep of andere infectie goed te doorstaan is een sterke afweer belangrijk. Die is bijvoorbeeld te versterken door

  • Een goede nachtrust
  • Gezond eten
  • Een ritmisch leven
  • Optimisme en vertrouwen
  • Vergevingsgezindheid

Ongunstig werken bijvoorbeeld

  • Angst en wantrouwen
  • Stress en zorgen
  • Een negatieve levensinstelling

Het vermijden van risico’s zou op z’n minst hand in hand moeten gaan met het verstevigen van de eigen afweer.

Namens de medewerkers van het Kindertherapeuticum

E.P. Schoorel, kinderarts