Welkom in tijden van corona

Op deze plek willen we u laten weten hoe we als Kindertherapeuticum omgaan met de wereldwijde crisis die corona heet en met de maatregelen die er getroffen worden om de crisis te bezweren.

We willen dat kinderen en hun ouders zich bij ons veilig voelen. We willen dat onze medewerkers hun deskundigheid en ervaring kunnen inzetten om u zo goed mogelijk te helpen.

Goede hulpverlening kan alleen plaatsvinden vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen. En precies dat is het, wat in deze tijd gemakkelijk bedreigd wordt. Waar kun je nog op vertrouwen, als er wereldwijd 100 duizenden mensen doodgaan aan een onbekend virus? Waar kun je nog op vertrouwen als ieder mens voor zijn medemens een bedreiging vormt? Waar kun je nog op vertrouwen als de noodzakelijke maatregelen die er nu getroffen zijn tegelijkertijd je bestaanszekerheid aantasten?

Centraal in deze crisis staat onzes inziens de verhouding van mens tot mens. Welke ruimte kan ik jou geven, welke ruimte kan ik van jou krijgen? De werkelijkheid is, dat mensen elkaar in hun gemeenschappelijke ruimte zowel kunnen kwetsen als kunnen genezen. Het principe van het troosten is daarop gebaseerd. Een kind of een volwassene die zich laat troosten staat toe dat je in zijn ruimte komt en dat er iets van jou naar hem over gaat. Dat is niet alleen een goede bedoeling, maar dat is een reële kracht, die je als mens weer hoop en energie geeft.

Binnen de huidige maatregelen, waar alles erop gericht is om zo min mogelijk van dit soort gemeenschappelijke ruimtes te hebben, is het niet gemakkelijker geworden om elkaar te troosten en te helen. Veel mensen hebben de weg naar het beeldbellen of andere vormen van elektronische communicatie gevonden. Veel mensen hebben gemerkt dat dat voor de informatieoverdracht nog wel te doen is, voor het wederzijds begrip wordt het al moeilijker en voor de troost is het vrijwel ondoenlijk.

Maatregelen.
We zullen in het Kindertherapeuticum er alles aan doen om de maatregelen die er van overheidswege worden uitgevaardigd zo goed mogelijk uit te voeren. Om die reden hebben we ook een gezondheidscheck ingesteld: kort voor uw bezoek aan het Kindertherapeuticum krijgt u een mail met een vraag om nog eens zorgvuldig bij uzelf na te gaan of u naar het Kindertherapeuticum kunt komen.
Tegelijkertijd proberen we er aan te werken, dat we de gemeenschappelijke ruimte van vertrouwen met de kinderen en met u opbouwen. Daarbinnen kunt u gebruik maken van onze expertise en ervaring.

Er zijn mogelijkheden om de aandacht voor deze gemeenschappelijke ruimte te verzorgen.
Letterlijk: we proberen de wachtkamers uitnodigend en opgeruimd te laten zijn. Als u wilt kan u daarbij een handje helpen.
We proberen, zolang dat enigszins mogelijk is, de contacten in het Kindertherapeuticum te laten plaatsvinden en niet in de virtuele ruimte.
Figuurlijk: We proberen voor u en uw kind een therapie-ruimte te creëren waar de mogelijkheid is voor verandering. Daar hoort bij, dat we niet over de therapie praten waar het kind bij is.