• Edmond Schoorel - Kinderarts, dagelijkse leiding

Naam: Edmond Schoorel
Functie: Kinderarts
E-mail: schoorel@kindertherapeuticum.nl
BIG-registratie: 39023777001

Over Edmond schoorel

Ik ben kinderarts, zowel regulier als antroposofisch opgeleid.

Tot 2012 heb ik ook als regulier kinderarts gewerkt in verschillende ziekenhuizen, vanaf 2000 in het Diakonessenziekenhuis in Zeist/Utrecht. Ik heb in 1996 samen met anderen het Kindertherapeuticum opgericht. Daarvoor was ik 12 jaar verbonden als kinderarts aan de antroposofische kliniek in Bilthoven, de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek.

In een tijd, waarin de kindertijd opgeslokt dreigt te worden in de virtuele wereld en in vroeg-wijs-worden is het belangrijk dat er een plek is waar gezien en verzorgd wordt dat alles wat in de kindertijd gebeurt voorlopig is en kiemkracht moet hebben voor een volwassen leven. Ik vind het een voorrecht om in zo’n organisatie te werken. De mooiste momenten in mijn werk zijn die, waarin ik samen met de ouders als het ware achterover kan leunen om met warme interesse te bezien wat hun kind vraagt en brengt.

Ik ben auteur van het boek De eerste zeven jaar.

“De mooiste momenten in mijn werk zijn die, waarin ik samen met de ouders als het ware achterover kan leunen om met warme interesse te bezien wat hun kind vraagt en brengt. “

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl