Vacature voor twee toezichthouders Stichting Kindertherapeuticum Zeist

De Raad van Toezicht heeft een vacature voor twee toezichthouders bij Kindertherapeuticum Zeist.

De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Stichting Kindertherapeuticum Zeist.
Momenteel bestaat onze Raad van Toezicht uit drie personen die zich erop toeleggen om op frequente basis met het Stichtingsbestuur aan tafel te zitten.
Ze controleren en ondersteunen het bestuur waar nodig en waar mogelijk. De Toezichthouders handelen in het belang van de doelstellingen van de Stichting, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

De twee langs zittende leden van de Raad van Toezicht gaan in de komende jaren gefaseerd uitvoegen. Voor – in eerste instantie aanvulling van de Raad en vervolgens – de vervanging van deze twee toezichthouders zijn we op zoek naar geschikte kandidaten die deze uitdagende functie willen bekleden.

Het Kindertherapeuticum

Het Kindertherapeuticum in Zeist is een poliklinisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen. Reguliere geneeskunde vullen wij aan met kennis en inzicht vanuit de antroposofische menskunde. In ons mooie authentieke pand, met 8 ruime behandelkamers en goede koffie behandelen wij jaarlijks zo’n 500 nieuwe kinderen uit het hele land. Zij hebben uiteenlopende klachten die je ook in reguliere instellingen tegenkomt: van buikpijn en KNO-problemen tot autisme en ADHD. We werken dan ook met 2 intakestromen; een medische en een pedagogische stroom. Sinds 2017 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.

De toezichthouder heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van en kritisch reflecteren op het bestuur;
 • Het houden van toezicht op het beleid en de dagelijkse en algemene leiding van de stichting;
 • Rekening en verantwoording afleggen richting de maatschappij (verwijzers, cliënten, contractpartijen, IGJ e.a.) in geval het bestuur in gebreke blijft;
 • Het optreden in bijeenkomsten met medewerkers e.a., indien het bestuur daarom verzoekt;
 • Het zorgdragen voor en bewaken van de condities voor een goed bestuur.
 • Het periodiek houden van een functioneringsgesprek met het bestuur,
 • Het benoemen, schorsen en/of ontslaan van het statutair bestuur;

De volgende eisen worden aan de toezichthouder gesteld:

 • Integriteit, senioriteit, doortastendheid;
 • In staat tot reflecteren, bemiddelen en proces begeleiden bij het oplossen van complexe vraagstukken, de verantwoordelijkheid bij het bestuur latend;
 • Inzicht c.q. ruime ervaring in de gezondheidszorg/jeugdzorg;
 • Affiniteit met de antroposofie en de manier waarop het Kindertherapeuticum vanuit dit gedachtengoed haar zorg vorm en inhoud geeft;
 • Goed doorgrond zijn van de vaardigheden en verantwoordelijkheden, die van een toezichthouder in de gezondheidszorg worden gevraagd;
 • Beschikbaar voor het bestuur met raad en daad;

Wij zoeken

Gezien de achtergrond van de scheidende toezichthouders zoeken wij in het bijzonder naar een kandidaat met financieel inzicht en een jurist.

Interesse?

Indien u interesse heeft in bovenstaande functie ontvangen wij uw brief graag vóór 31 januari 2023 via het bestuur op het mailadres groot@kindertherapeuticum.nl .

Sluitingsdatum: 31 januari 2023

Voor inhoudelijke informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter, Edward Dijxhoorn op het nummer 06-51121725.

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl