Vacature Kinderpsychiater (part time) Zeist

Vacature kinderpsychiater part time (vanaf 1 dag) Kindertherapeuticum Zeist

Functie
Onze kinderpsychiater maakt deel uit van een multidisciplinair team voor diagnostiek en behandeling. Hij/zij doet veel aan diagnostiek maar er zijn zeker ook mogelijkheden om ouders en kinderen te behandelen en ze een aantal jaren te volgen. Onze kinderpsychiater krijgt veel vragen of een kind ADHD, ADD en autisme heeft maar er komen ook jongeren met depressieve klachten, angstklachten en jongeren die afhaken en vastlopen op school.

Wij hebben een bijzondere werkwijze waarbij we breed kijken naar diagnostische vragen . Zo schakelen de kinderpsychiater bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een kunstzinnig therapeut in bij het onderzoek zodat hij/zij te weten komt hoe een kind in zijn vel zit en hoe hij tegen het leven aankijkt. Tijdens onze wekelijkse kinderbespreking delen de kinderpsychiater en de ingeschakelde therapeuten  hun bevindingen met het hele team waardoor de beeldvorming wordt verdiept. De kinderpsychiater werkt zelfstandig maar niet alleen. We  laten ons inspireren door de antroposofie.

Op onze website kun je er meer over lezen over onze visie op het werk van de kinderpsychiater.

 

Kindertherapeuticum
Ons team bestaat uit twee kinderartsen, orthopedagogen, en gz psychologen, een kinderpsychiater, twee fysiotherapeuten een  kunstzinnig therapeut, een muziektherapeut, een euritmietherapeut, een logopedist en een voedingskundige . Wij verzorgen samen een breed aanbod van diagnostiek en behandeling. We hebben drie intakestromen; een medische, pedagogische en psychiatrische stroom. Iedere stroom heeft meerdere intakers die verantwoordelijk zijn voor het diagnostisch proces.

Het Kindertherapeuticum is gevestigd in Zeist. De kinderen/jongeren worden door zowel antroposofische als niet antroposofische huisartsen verwezen. Ongeveer de helft van de ouders is enigszins bekend met de antroposofie. Per jaar  krijgt het Kindertherapeuticum zo’n 500 aanvragen binnen.

 

Functie eisen en aanbod
Je werkt bij ons als zelfstandige en bent lid van onze (kosten)maatschap en je hebt een Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Kindertherapeuticum Zeist. Per maand draag je een deel van je omzet af aan de maatschap. Binnen de maatschap vormt een deel van de medewerkers de dagelijkse leiding, er  is een management team van medewerkers en er is een Raad van Toezicht.

We hebben een parttime vacature , te beginnen met een dag per week. We gaan ervan uit dat deze dag uitgebouwd kan gaan worden.

Je draagt zorg voor de kinderpsychiatrische stroom waarbij je zelfstandig intakes doet in nauwe samenwerking met collega intakers. Er is nog  een kinderpsychiater werkzaam.

We verwachten van je dat je open staat voor de antroposofie en graag met een brede blik naar kinderen wilt kijken.

We hebben met vele regio’s en gemeenten contracten voor BGGZ en SGGZ afgesloten Ons team wordt ondersteund door diverse mensen die de contractering en alles wat daarmee samenhangt onder hun hoede hebben. De administratieve ondersteuning is goed verzorgd.