horse
IMG_5452
SONY DSC
IMG_5384
SONY DSC

HEEL HET KIND

Wat wij behandelen

Gezondheidsproblemen, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen. Geen acute problematiek.

Hoe wij werken

Altijd multidisciplinair, zowel in de diagnostiek als in de behandeling. De ouders krijgen een actieve rol, we maken het praktisch.

Wat het kost

De door de beroepsgroep of de overheid vastgestelde tarieven. Een verwijzing van de huisarts of van het wijkteam is nodig

Wie we zijn

Ervaren mensen, geïnspireerd door de antroposofie. We werken 20 jaar samen.

Hoe wij werken

Multidisciplinair onderzoek

Het Kindertherapeuticum kent drie stromen; een medische, een psychiatrische en een pedagogische stroom. Afhankelijk van uw vraag is de kinderarts, orthopedagoog of kinderpsychiater uw intaker. Deze persoon leidt het onderzoek en voert met u het adviesgesprek.

Onze specialiteit is: een breed geschakeerd beeld van de situatie van een kind te vormen. Daartoe wordt uw kind door meerdere therapeuten onderzocht. We betrekken de gegevens van eerdere onderzoeken en de waarnemingen van school bij ons onderzoek. Welke therapeuten uw kind onderzoeken, hangt af van uw hulpvraag. We streven ernaar om de onderzoeken op één dagdeel of twee dagdelen te plannen. Eens per maand organiseren we op zaterdag een diagnostische ronde voor de cliënten die van ver komen. Alle onderzoeken vinden dan op die zaterdag plaats.

De wachttijd voor diagnostiek bedraagt voor de medische en kinderpsychiatrische stroom 2 weken. Voor de pedagogische stroom is de wachttijd 7 weken.

Behandelingen

Naast het multidisciplinair onderzoek bieden we veel verschillende behandelingen aan. Die presenteren we op deze website.

 

 

kostbg

Wat het kost

We rekenen de tarieven die door de overheid of de beroepsverenigingen zijn vastgesteld. Er zijn drie soorten nota’s:

Wie wij zijn