Ouderbegeleiding

De ouderbegeleider kijkt met de ouders naar de verschillende leefgebieden waarin het kind opgroeit. Ieder kind brengt bij zijn geboorte veranderingen teweeg in het leven van ouders, broers en zussen en in het gezin als geheel. Het kan zijn dat dit niet gemakkelijk verloopt. In de ouderbegeleiding kan stilgestaan worden bij de problemen die ouders daarin ervaren. Soms hebben ouders ook behoefte aan uitleg zodat ze het gedrag en de interacties met hun kind beter begrijpen en situaties anders kunnen aanpakken. Onze hulp kan heel praktisch zijn: ouders kunnen in kleine stapjes leren bijvoorbeeld hoe ze bijvoorbeeld hun dagen anders kunnen indelen, grenzen kunnen stellen, elkaar steunen of hun kinderen kunnen helpen bij de dagelijkse verzorging.
Wanneer er meer rust in het gezin komt en ouders zich beter toegerust voelen voor de opvoeding van hun kind, helpt dit het kind om zich verder te ontwikkelen.

Voor wie is het?

De ouderbegeleider spreekt over het algemeen alleen met de ouder(s). Het is mogelijk het gesprek uit te breiden met andere gezinsleden. Het aantal gesprekken wordt in overleg vastgesteld. We komen niet aan huis.

Wat kost het?

Ouderbegeleiding valt onder de basis GGZ zorg.
De gesprekken duren 45 minuten.

De organisatie van GZ-psychologen in Nederland

De GZ-psychologen/orthopedagogen van het Kindertherapeuticum zijn aangesloten bij NVO en het NIP.

Wie voeren deze therapie uit?

Elsbeth Schouten

Elsbeth Schouten
Orthopedagoog

Meer over Elsbeth

Ruth Keller

Ruth Keller
GZ-Psycholoog, ouderbegeleider

Meer over Ruth

Wytske Strikwerda
Orthopedagoog

Meer over Wytske

Mirjam van den Wildenberg

Mirjam van den Wildenberg
Orthopedagoog

Meer over Mirjam

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl