Over Het Kindertherapeuticum

Het Kindertherapeuticum is een Centrum voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. We hebben een team van kinderartsen, orthopedagogen, psychologen, kinderpsychiater en diverse therapeuten. We werken altijd multidisciplinair en laten ons inspireren door de antroposofie. Als u meer over antroposofie wilt lezen dan is de website antroposofie.nl  een aanrader. Sinds 2014 voeren we in samenwerking met het lectoraat Antroposofische gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden het Rom (Routine Outcome Monitoring) uit. Daarbij monitoren we het proces van diagnostiek en behandeling.

Onderzoek
Iedere 5 jaar voeren we een rendementsonderzoek uit onder de klanten van de afgelopen jaren. In 2020 verscheen ons laatste onderzoek: kind-in-beeld-2020.

Jaarverslag
Download ons jaarverslag 2021 in PDF-formaat (2.8 MB). Eerdere jaarverslag zijn tevens te downloaden: 2020, 2019, 2018.

WTZi-toelating
Het Kindertherapeuticum voldoet aan de eisen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Hiermee hebben we een WTZi-toelating. Jaarlijks dienen wij onze jaarverantwoording bij het CIBG in, waarmee we via het CIBG onze jaarrekening en ons jaarverslag publiceren. Ook zijn we verplicht om aan de regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering te voldoen en moeten we met onze instellings-status  aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) voldoen:  Download ons Verantwoording WNT 2023. Die van eerdere jaren zijn ook nog te downloaden: WNT 2022. Die van 2021 kun je hier vinden, en die van 2020 hier. Ook is onze verantwoording van 2019 of voorgaande jaren vanzelfsprekend inzichtelijk.

ISO 9001
Sinds 01-03-2017 zijn we in het bezit van het ISO 9001 certificaat. We voldoen aan NEN-EN-ISO-9001.2015 voor het toepassingsgebied (para) medische, somatische en pedagogische/psychiatrische ambulante en poliklinische jeugdzorg.

Logo KIWA certified ISO-9001

Ontdek ons team

Ontdek ons team

Bent u nieuwsgierig wie er allemaal werken bij Het Kindertherapeuticum? Op deze pagina stellen wij onszelf graag aan u voor. Ontdek zo ons mooie team!

Ontdek ons team

Ontdek onze brochures en boeken

Brochures en boeken

Het Kindertherapeuticum wil graag haar kennis delen. Om deze reden hebben wij een aantal brochures en boeken geschreven die u direct bij ons kunt bestellen.
Ontdek onze brochures en boeken

Ontdek onze folders

Folders van Het Kindertherapeuticum

Over diverse onderwerpen hebben wij folders samengesteld. Die kunt u via deze pagina kosteloos downloaden in PDF-formaat.

Bekijk onze folders

Ontdek De vriendenstichting

De Vriendenstichting

Sinds de oprichting van ons centrum worden we op de achtergrond gesteund door de Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum. Deze Stichting staat ons zowel financieel als beleidsmatig bij.  U kunt ook vriend worden en ons werk steunen!

Ontdek De Vriendenstichting

Ontdek onze vacatures

Vacatures

Wilt u werken bij Het Kindertherapeuticum? Bekijk dan de beschikbare vacatures op onze vacaturepagina.

Ontdek onze vacatures

Het slaaponderzoek

Slaaponderzoek

Slaapproblemen bij jonge kinderen komen veel voor. Twee à drie van de tien kinderen onder de vier jaar hebben gedurende kortere of langere tijd een slaapprobleem.

Meer over het onderzoek

De oprichters

Op 15 oktober 2021 hebben de oprichters van dit prachtige instituut afscheid genomen.

Edmond Schoorel en Regien van der Velden hebben het Kindertherapeuticum neergezet, gevormd en bestaansrecht gegeven.

Hiermee zijn de krachten van de verschillende disciplines met de antroposofie gebundeld.

Het Kindertherapeuticum is in 1996 begonnen, als voortzetting van de kinderafdeling van de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek, die in 1993 moest sluiten.
Het leek Edmond Schoorel en Regien van der Velden aan de tijd om multidisciplinair samen te werken en aan de ouders een samenvattend beeld te kunnen schetsen van hun kind met z’n eenzijdigheden en sterke kanten.
Uitgangspunt daarbij is dat er gekeken wordt naar het kind met z’n eigen constitutie én met de omgeving waarin het zijn ontwikkelingsweg gaat.

Vanaf de oprichting ontleent het Kindertherapeuticum zijn identiteit aan de antroposofie.
De opdracht om multidisciplinair te werken is in 2014 meegegeven aan de Transitie van de Jeugdzorg en past in de visie. Waardoor het Kindertherapeuticum weer past in het zorglandschap van de Jeugdzorg.

Het leek de oprichters goed voor de samenwerking als de zorgverleners als vrijgevestigde zouden werken.
Van het begin af aan is het zo opgezet, dat ze met elkaar de kosten van het Kindertherapeuticum dragen. Een gezamenlijke draaglast én draagkracht.

Edmond Schoorel

Edmond Schoorel

Regien van der Velden

Regien van der Velden

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl