Kunstzinnige Therapie

Kunstzinnige therapie is een non-verbale beeldende therapie waarbij schilderend, tekenend en boetserend gewerkt wordt.

Hoe werkt het?

Er wordt bij kunstzinnige therapie niet gesproken over problemen. Er wordt schilderend, tekenend en boetserend gewerkt. Wanneer een kind tekent, schildert of boetseert, drukt het beelden uit die in hem leven. Het maakt zichtbaar waar hij stagneert of waar zijn eenzijdigheid ligt. Door de manier waarop het kind werkt laat hij zien wie hij is, wat voor temperament hij heeft en ook hoe hij in zijn vel steekt.
In de therapie kan een kind met hulp van het werken met kleuren en vormen weer in balans gebracht worden. Bij een andere, meer expressionistisch aanpak worden de beelden die in het kind leven verbeeld en kunnen daardoor verwerkt worden. In een meer impressionistische aanpak leert een kind om gericht waar te nemen om zo de realiteit van de wereld om zich heen te veroveren.

Voor wie is het?

Kunstzinnige therapie helpt kinderen om te gaan met gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Het biedt hulp en begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een verhuizing, scheiding of rouw. Ook biedt het hulp bij sociaal-emotioneel problemen, pesten of gepest worden, hechting- en gedragsproblematiek. Algemeen gesproken: het versterkt het beeldende, fantasievolle, harmoniserende vermogen van een kind.
Het is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

Wat kost het?

De kosten voor een diagnostisch consult of behandeling kunt u vinden via deze link: Tarievenlijst 2024

Kunstzinnige therapie valt onder de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekering over de mate van de vergoeding.

De organisatie van de kunstzinnige therapie in Nederland

Kunstzinnige therapie is een antroposofische therapie. De Hogeschool Leiden verzorgt de opleiding kunstzinnige therapie. Kunstzinnig therapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie, de NVKT.

Wie voert deze therapie uit?

Mireille van 't Hoff

Mireille van ’t Hoff
Kunstzinnig therapeut

Meer over Mireille 

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl