Kosten

We rekenen de tarieven die door de overheid of de beroepsverenigingen zijn vastgesteld. Er zijn drie soorten nota’s:

  1. de kinderartsen, fysiotherapeuten en logopediste vallen onder de basisverzekering. Zie tarieven 2022.
  2. de orthopedagogen, GZ-psychologen en de kinder- en jeugdpsychiater worden vergoed op grond van de Jeugdwet. Die wordt uitgevoerd door de gemeentes. We hebben een contract met ruim 20 gemeenteregio’s. Bekijk het Overzicht contracten 2022 voor gemeentes waarmee we een contract hebben.
  3. voor de overige therapeuten geldt dat ze soms door de aanvullende verzekering vergoed worden. Zie tarieven 2022.

Veelgestelde vragen

Natuurlijk wilt u weten wat het u gaat kosten, als u ons inschakelt. We hebben de meest gestelde vragen met betrekking tot onze dienstverlening onder elkaar gezet.

We hanteren de prijzen zoals die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), de zorgverzekeraars, de beroepsverenigingen en de gemeentes worden voorgeschreven. Kijk in tarieven 2022 voor het overzicht.

Als we een contract hebben met de gemeente waar u woont en we hebben nog budget, worden de kosten van het onderzoek in de Jeugd GGZ van het Kindertherapeuticum vergoed door de gemeente. Met welke gemeentes we een contract hebben vindt op deze pagina: Overzicht contracten 2022. Als u er niet uitkomt kunt u het beste bellen met Saskia Wisman van onze administratie: 030-2511800.

Als u dit opent Overzicht contracten 2022 dan kunt u lezen met welke gemeentes onze kinderpsychiater, orthopedagogen / GZ psychologen in 2021 een contract hebben.

In Natura- en restitutieverzekeringen hebben we voor u de verschillen op een rijtje gezet.

Als u verwezen bent door de huisarts dan valt de volgende zorg onder de basisverzekering: kindergeneeskunde (2de lijnszorg), fysiotherapie en logopedie (1ste lijnszorg), en hulpverlening aan ouders en jeugdigen vanaf 18 jaar.

Dat hangt van uw polis af. Soms zijn het de kosten van de antroposofische medicatie, extra sessies fysiotherapie, soms is het ‘alternatieve therapie’ zoals euritmie, muziektherapie of kunstzinnige therapie. Vaak is er een maximum bedrag dat per jaar binnen de aanvullende polis wordt vergoed.

Op www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker  kunt u zorgverzekeraars vergelijken met elkaar.

De logopedist en Nicole Weerts, kinderfysiotherapeut hebben met alle zorgverzekeringen een contract. Fysiotherapeut Tjeerd Alkemade heeft geen contract met CZ. De kinderpsychiater en de orthopedagogen/GZ-psychologen hebben met een aantal gemeentes een contract. Mw. Keller, GZ-psycholoog heeft voor de zorg van jongeren van 18-25 jaar een contract met alle zorgverzekeraars. De kinderartsen hebben geen contracten, maar vallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat u een groot gedeelte vergoed krijgt vanuit de verzekering. Hoe groot dit gedeelte is, hangt af van uw verzekeringsmaatschappij en de door u gekozen (natura- of restistutie)polis.

We werken er naartoe, dat de hele zorg van het Kindertherapeuticum gecontracteerde zorg is. Dat dat nu nog niet zo is, heeft verschillende oorzaken. Zorgverzekeraars contracteren alleen zorg, waarvan ze menen dat ze die nodig hebben voor hun deelnemers. Via de contracteisen hebben zorgverzekeraars invloed op de kwaliteit van de zorg, die ze vergoeden. De kwaliteitscriteria sluiten zeker niet altijd aan op dat wat wij onder kwaliteit verstaan. Het ene jaar is het voor de ouders en voor onze medewerkers een voordeel om een contract te hebben, het andere jaar juist niet.

Deze vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. Er is een verschil tussen natura- en restitutieverzekeringen. Als u een naturaverzekering heeft en u wilt de nota geheel vergoed krijgen, dient u een zorgverlener te bezoeken, met wie de verzekering een contract heeft. Bij een restitutieverzekering mag u zelf de zorgverlener kiezen. Bij de euritmietherapie, muziektherapie, kunstzinnige therapie en voedingstherapie hangt de vergoeding af van (de hoogte van) uw aanvullende verzekering. 

Natura: 

Logopedist: het volledige bedrag 

Fysiotherapeut Nicole Weerts: het volledige bedrag. Tjeerd Alkemade voor alle verzekeraars muv CZ. Indien u verzekerd bent bij CZ kunt u het restitutietarief vergoed krijgen. 

Kinderartsen: afhankelijk van uw polis. Meestal 75%, soms 100%, soms tot een vastgesteld maximum bedrag per jaar. 

Restitutie: 

Logopedist: het volledige bedrag 

Fysiotherapeuten: het volledige bedrag 

Kinderartsen: het volledige bedrag
 

Kinderartsen: nota op papier naar de ouders, via Infomedics. U dient de nota zelf in bij de zorgverzekering.
Logopedist en de fysiotherapeuten: rechtstreeks naar de verzekering.
Kinderpsychiater en orthopedagogen/GZ-psychologen: Van de gemeentes met wie er een contract is en van wie er toestemming is: rechtstreeks naar de gemeente. Anders gaat de nota naar de ouders. Bij jongeren van 18-25 jaar gaat de nota naar de zorgverzekering.

Uitzonderingen: Als het toegekende budget op is, kan u besluiten om de nota zelf te betalen, tot het volgende contractjaar te wachten of een andere hulpverlener te zoek in overleg met uw huisarts of het CJG.

Overige therapeuten: naar de ouders.

Als u uw verzekering belt, vraagt u dan naar de mogelijkheid tot vergoeding van de kosten van de therapeut, dus op naam en het beroep van de betreffende therapeut en niet op naam van het Kindertherapeuticum. Het Kindertherapeuticum heeft geen contracten voor somatische of paramedische zorg.

Als u er met de bovenstaande informatie niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Francine Woltman Elpers. U bereikt haar dagelijks tussen op 030 25 11 800.

Als er geen contract is met de gemeente waar u woont, is er de mogelijkheid om via een PGB het onderzoek en/of de behandeling te bekostigen. Als u hierover informatie wenst, kunt u contact opnemen met Francine Woltman Elpers van het Kindertherapeuticum. Zij is bereikbaar via het algemene nummer.

Sinds de oprichting van ons centrum worden we op de achtergrond gesteund door de Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum, ook wel onze cliëntenraad genoemd. Deze Stichting staat ons zowel financieel als beleidsmatig bij. Wij zijn daar erg blij mee want we kunnen hun steun goed gebruiken. In de  Vrienden folder  leest u meer over de Stichting. Het Kindertherapeuticum heeft de ANBI status, hetgeen inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de Belasting.

Iedereen kan vriend worden en ons werk steunen. Ook u!

Meer informatie

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl