Keel- neus en oorproblemen

Keel-neus-oorproblemen komen heel veel voor. Iedere kinderarts heeft ermee te maken, ook die in het Kindertherapeuticum. Het Nederlandse klimaat speelt een rol, met name door de vele virusinfecties met verkoudheid, snottebellen en slechthorendheid. Vaak gaan oorontstekingen vanzelf over, met of zonder antibiotica. Soms duurt het heel lang, soms komt het alsmaar terug, soms is er telkens hoge koorts, soms raakt de spraaktaalontwikkeling in de war door de keel-neus-oorproblemen. Veel kinderen krijgen in hun jonge jaren trommelvliesbuisjes. Vaak wordt dan ook de neusamandel verwijderd. Sommige kinderen krijgen heel veel antibiotica. Dat kunnen allemaal redenen zijn, waarom ouders met hun kind in het Kindertherapeuticum aankloppen. Terecht, we hebben er veel ervaring mee en meestal is een duidelijke verbetering te bereiken. We kijken niet alleen naar het KNO-gebied, maar ook naar de warmte en de vertering. We willen het hele kind zien, en hoe die in z’n vel steekt. Dan is er vaak wel een oorzaak te vinden voor de keel-neus-oorproblemen.

oorontstekingen

Oorontstekingen ontstaan als er vocht in het KNO-gebied komt, waar normaliter lucht is. Het vochtige, broeierige klimaat in de bovenste luchtwegen is een ideale omgeving voor virussen en bacteriën. Die virussen en bacteriën komen met grote regelmaat in onze bovenste luchtwegen voor, ook als we niet ziek zijn. Ze zijn niet de oorzaak van de ontstekingen, ze maken gebruik van de omstandigheden. Een oorontsteking kan heel erg pijnlijk zijn. De pus die uit het oor loopt als het trommelvlies is doorgebroken stinkt. Als de ontsteking erg lang duurt kan het schade aanrichten aan het middenoor. Redenen genoeg om te behandelen. In het Kindertherapeuticum komen vaak kinderen die al veel reguliere behandeling hebben gehad. Dan komen ze bij ons om heel het kind te zien en niet alleen de oorontstekingen.

slechthorendheid

Slechthorendheid treedt op als er pus of snot in het oor zit. Het kind trekt zich terug in z’n eigen wereldje, legt geen contact meer, wordt eenzelvig, gaat hard praten en vraagt alsmaar “Watte?” of “Zegje?” Op den duur lijdt de spraaktaalontwikkeling eronder. Dan wordt het zeker tijd om iets te gaan doen. Bij sommige kinderen kan je de indruk hebben dat de slechthorendheid een functie heeft. Ze zijn zo open en gevoelig, de wereld is zo druk en lawaaierig, dat ze zich innerlijk terugtrekken uit hun gehoor. Dan kan het uiterlijk verstoppen met slijm. Dan willen we ze graag met hun gevoeligheid helpen en niet alleen met hun oorontstekingen.

doofheid

Doofheid is de term voor ernstige slechthorendheid. Vaak wordt het woord doofheid gebruikt als je hebt moeten vaststellen, dat de slechthorendheid blijvend is. KNO-problemen in de zin van bovenste luchtweginfecties en oorontstekingen zijn zelden de oorzaak van doofheid. Vaak is er een aangeboren doofheid, hopelijk eenzijdig. Soms is er een binnenoordoofheid ten gevolge van een beschadiging door medicijnen of een ontsteking van het gehoororgaan bij een hersenvliesontsteking. In het Kindertherapeuticum kunnen we begeleiding geven met logopedie en andere manieren om de communicatie te bevorderen. U moet bij de KNO-arts zijn voor de behandeling van de doofheid.

verkoudheid

Verkoudheid is een alledaagse term voor een bovenste luchtweginfectie met een virus. Dat is een in hoge mate seizoensafhankelijke situatie: als de R in de maand komt, zijn de virussen er ook weer. Het woord verkoudheid is goed gevonden. Als de zomer voorbij is moet een mens zich meer gaan verweren tegen de koude van de buitenwereld. Hij moet de koude neutraliseren met zijn eigen warmte. Een jong kind is daar nog niet zo geoefend en handig in. Hij heeft een aantal verkoudheden en ander infecties nodig om zijn afweer te oefenen. Heeft verkoudheid dan met afweer te maken? Dat is zo, als je kijkt naar de afweer die een mens heeft opgebouwd in zijn leven. Verkoudheden zijn zowel teken van een verminderde afweer als een hulp bij het opbouwen van een goede afweer. Als een kind goed in zijn vel steekt kan het gemakkelijker afweren. Met behulp van antroposofische medicatie, uitwendige behandelingen en adviezen voor het aankleden en voeden is er in het dagelijks leven in het gezin vaak heel veel te bereiken in het voorkómen van de eindeloos terugkerende verkoudheid.

behandeling

De behandeling van keel-neus-oorproblemen begint vaak bij de huisarts met een neusspray. Als de KNO-arts wordt ingeschakeld komt er soms een krachtiger neusspray en op een gegevens moment worden er trommelvliesbuisjes geplaats en wordt de neusamandel verwijderd.
Vanuit de manier waarop we in het Kindertherapeuticum naar keel-neus-oorproblemen kijken is er vaak een probleem in de warmte en in de energiehuishouding. Het is gemakkelijk als een kind te koel is aangekleed. Warme kleding en insmeren met een verwarmende olie is dan meestal verrassend effectief. Als een kind een slechte vertering heeft, moet daaraan gewerkt worden. Bijvoorbeeld door de voeding aan te passen of door massage of buikwikkels te geven. Als een kind een overmaat aan bruisende energie heeft moet die de ruimte en een richting krijgen. Veel wandelen, zware klussen in de tuin, projecten waar het kind z’n energie in kwijt kan. Zo proberen we voor ieder kind met zijn ouders een aangepast plan te maken voor de behandeling.

antibiotica

Antibiotica als oordruppels of als kuur om te slikken zijn soms nodig. Ze voorkomen schade en dat is heel veel waard. Ze hebben wel bijwerkingen. Sommige bacteriën in de dikke darm verdragen de antibiotica niet. Aangezien de bacteriën in de darm een belangrijke rol vervullen in het opbouwen van afweer, is het niet verwonderlijk, dat sommige kinderen van de regen in de drup komen. Het is daarom jammer als er intussen ook niet iets opbouwends gedaan wordt, om de constitutie te begeleiden. Iets daarover staat onder het kopje behandeling. In elk geval loont het om tijdens en na een antibioticumkuur een probioticum te geven, om de darmflora te herstellen. Heel vaak is het mogelijk om met een passende begeleiding uit te komen zonder antibiotica.

trommelvliesbuisjes

Trommelvliesbuisjes zijn bedoeld om weer lucht in het middenoor te brengen. Ze moeten bij kinderen onder narcose worden geplaatst. Lucht in het middenoor is nodig voor een normaal gehoor. Als er slijm of lijm in het middenoor is, is er een duidelijke gehoorvermindering. Tegenwoordig bestaat de neiging bij KNO-artsen om, vooral bij jonge kinderen, niet direct trommelvliesbuisjes te plaatsen, maar eerst eens af te wachten. Dat is een gunstige ontwikkeling. Hoewel, als een kind te lang slechthorend is, kan de spraak-taalontwikkeling in het gedrang komen. Als er een serie keel-neus-ooringrepen zijn geweest bij uw kind wordt het tijd om een alternatief te overwegen. Waarschijnlijk kunnen we uw kind helpen iets anders te doen dan de zoveelste trommelvliesbuisjes.

Uw kind aanmelden

Herkent u bovenstaande de symptomen en wilt u uw kind direct aanmelden? Ga dan naar onze aanmeldpagina:

Kind aanmelden

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl