Sensorische informatieverwerkingstherapie

In de sensorische informatieverwerkingstherapie worden de zintuigen van kinderen op allerlei manieren geprikkeld door te spelen met uitdagend sensorisch materiaal zoals de hangmat, zand, water, schuim, klei, een schommelboot, enzovoorts. Er wordt tijdens de therapie een interactie tussen het kind en de therapeut opgebouwd die divers van aard kan zijn. Zo kan het kind in een klein holletje harmoniserend werkende prikkels ervaren. Een kind kan ook uitgedaagd worden om samen met de therapeut nieuwe zintuigelijke ervaringen op te doen en daarbij onverwachte avonturen te beleven en zijn grenzen te ervaren. Er is veel aandacht voor de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving en voor het eigen initiatief van het kind.

Hoe werkt het?

De sensorische informatieverwerkingstherapeut probeert eerst uit te vinden hoe gevoelig een kind is voor zintuigelijke prikkels. Aan de hand van die informatie wordt een plan gemaakt waarbij zintuigelijk overgevoelige kinderen in een veilige en voorspelbare omgeving uitgedaagd worden om de prikkels waar ze overgevoelig voor zijn te leren verdragen waarna ze leren waarnemen. Als kinderen ondergevoelig zijn voor prikkels dan wordt hen geleerd om deze te leren waarnemen en gewaar te worden.
De onderste zintuigen, de tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin staan voorop in de therapie. Het effect van de therapie kan zijn dat de sensorische informatieverwerking meer in balans komt waardoor het kind zich beter kan verbinden met zijn lichamelijkheid. De therapie ervaringen worden besproken met de ouders. Samen wordt gekeken hoe ouders thuis hun kind kunnen helpen de prikkelverwerking in balans te houden.

Waar is het voor?

Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt veel toegepast bij overgevoeligheid, hoogsensitiviteit, onrust, ADHD klachten, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en contactproblemen. In het Kindertherapeuticum wordt kinderen van 0 tot 10 jaar behandeld.

De bedding

Sensorische informatieverwerking is in de jaren vijftig ontwikkeld door Jean Ayers, ergotherapeute. In Nederland kun je je als logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut specialiseren in sensorische informatieverwerking middels een post HBO opleiding. De s.i. therapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, de NSSI.

Wat kost het?

In het Kindertherapeuticum wordt de sensorische informatieverwerkingstherapie gegeven door de logopedist en de kinderfysiotherapeut en valt het onder de basisverzekering. Het wordt direct gedeclareerd en geheel vergoed.

Wie voeren deze therapie uit?

Lonneke Winters

Lonneke Winters
Logopedist en SI-therapeut

Meer over Lonneke

Nicole Weerts

Nicole Weerts
Kinderfysiotherapeut en SI- therapeut

Meer over Nicole

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl