Fysiotherapie en ritmische massage

Wat is het?

In het Kindertherapeuticum wordt ritmische massage gebruikt als diagnostisch en therapeutisch middel bij kinderen met klachten. De ritmische massage is een antroposofische massagevorm die in de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld is door Rudolf Steiner en Margaretha Hauschka. Sindsdien is de ritmische massage verder ontwikkeld door fysiotherapeuten.

Hoe werkt het?

Ritmische massage: De ritmische massage is een massagevorm die zich richt op de ritmes van het lichaam, bijvoorbeeld het slaapritme, de hartslag, de ademhaling. Deze ritmes zorgen voor een verbinding met je lijf en de mogelijkheid om je te kunnen verbinden met de omgeving. Bij kinderen maar ook bij volwassenen kan de verbinding met het lichaam verstoord zijn of zwak. De ritmische massage kan ondersteunend werken aan het herstellen of optimaliseren van de ritmische verbinding met het lijf en daarmee het kind helpen een volgende ontwikkelingsstap te nemen. Het kind wordt de eerste keer met een etherische olie diagnostisch gemasseerd op de rug, benen en buik. Spierspanning, warmteverdeling, ademhaling en de reactie van het weefsel en het kind op de handgrepen zijn aandachts-punten tijdens het diagnostische consult. Als het kind ritmische massage als therapie krijgt aangeboden wordt het gedurende 20 minuten gemasseerd, dan toegedekt en eventueel met kruik of pittenzakjes ingestopt en kort voorgelezen. We werken in series van acht keer waarna geëvalueerd wordt.

Psychomotore therapie: Binnen de psychomotore therapie wordt met diverse spelvormen (samen met de therapeut en alleen) verkend hoe een kind in situaties waarin het gedragsmatig vastloopt nieuwe mogelijkheden kan ontdekken. Deze nieuwe mogelijkheden worden met het kind op een speelse manier geoefend en geïntegreerd als nieuwe vaardigheid.

Kinderfysiotherapie: Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie die zich richt op de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar. In iedere leeftijdsfase (baby, kleuter, lagere schoolkind of puber) zijn andere motorische ontwikkelingsvragen aan de orde. Binnen de kinderfysiotherapie wordt met ouder en/of kind gezocht hoe de motorische ontwikkeling beoordeeld en ondersteund kan worden. Hiervoor kunnen bewegingsobservaties, testen en speelse oefeningen gebruikt worden.

Waar is het voor?

Fysieke klachten zoals: ‘altijd maar moe’, buikpijn, verteringsproblemen, niet zindelijk worden, hoofdpijn, eczeem e.d.. Maar ook klachten die in het gedrag zichtbaar worden zoals bijvoorbeeld: te druk gedrag, niet goed kunnen afstemmen op andere kinderen, angstig zijn, driftbuien enzovoort.

Wat kost het?

Nicole Weerts heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Tjeerd Alkemade heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten behalve met CZ. Als uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar van  betekent dat de behandeling rechtstreeks vergoed wordt door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering.  Als dat niet het geval is dan krijgt u van Tjeerd Alkemade een rekening die u bij de zorgverzekeraar indient. U krijgt een deel van het bedrag vergoed, hoe groot dit deel is, hangt af van uw verzekeraar. Fysiotherapie wordt per kalenderjaar tot een maximaal aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van uw polis. Als er meer behandelingen nodig zijn gaan deze ten laste van uw aanvullende verzekering. Een behandeling duurt een half uur.

De organisatie van de fysiotherapie in Nederland

De beide fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging (het KNGF), geregistreerd in het kwaliteits-register en BIG geregistreerd. Daarnaast zijn zij lid van de antroposofische beroepsvereniging (de NVAF). De kinderfysio-therapeut is ook lid van het NVFK.

Wie voeren deze therapie uit?

Tjeerd Alkemade

Tjeerd Alkemade
Fysiotherapeut, psychomotore therapeut

Meer over Tjeerd

Nicole Weerts

Nicole Weerts
Kinderfysiotherapeut, SI- therapeut

Meer over Nicole

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl