Kindergeneeskunde

De kinderartsen in het Kindertherapeuticum behandelen kinderen met klachten die een regulier werkend kinderarts ook behandelt zoals allergie, astma, eczeem, oorontstekingen, broekpoepen, buikpijn, hoofdpijn, infecties, slaapproblemen en andere ziektes. De manier waarop ze naar klachten kijken en ze behandelen verschilt van die van de reguliere kindergeneeskunde.

Hoe werkt het?

De kinderarts in het Kindertherapeuticum probeert de klachten in een breder kader te plaatsen.
In de periode voordat het kind met klachten bij de dokter komt, zijn er vaak al aanwijzingen dat het kind niet goed in zijn vel steekt. Vaak zijn de klachten het eindstation van een langere route daarheen en hebben klachten niet alleen een lichamelijke kant maar ook een gedragsmatige kant.
De kinderarts onderzoekt het lichaam en hij probeert zich ook een beeld te vormen van de ziel en de geest van het kind zodat hij de samenhang daartussen in kaart kan brengen. Ook is het voor hem van belang om te weten in welke omgeving (thuis en op school) het kind opgroeit. Zo vormt hij/zij zich een beeld van hoe een kind in zijn vel steekt.
De kinderarts betrekt vaak meerdere disciplines bij het onderzoek. Welke dit zijn, hangt af van de hulpvraag van kind en ouders. Vaak wordt het kind door twee of drie therapeuten onderzocht. De assistentes proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op een dag te laten plaats vinden. Tijdens de wekelijkse kinderbespreking worden alle onderzoeksbevindingen bij elkaar gelegd.
Door breed te kijken hebben we de mogelijkheid om breed te behandelen. Dat wil zeggen dat we niet alleen de lichamelijke klacht behandelen maar door het voorschrijven van antroposofische medicatie in combinatie met een therapie het kind helpen om beter in zijn vel te gaan steken.

Voor wie is het?

Kinderen van 0-18 jaar kunnen op verwijzing van de (huis)arts bij de kinderarts terecht.

Wat kost het?

De kinderarts valt onder de basisverzekering. Dat wil zeggen, dat de ouders de kosten in principe voor 100% vergoed krijgen. Als de ouders een restitutieverzekering hebben, is dat zeker het geval. Als de ouders een Natura-verzekering hebben zal de zorgverzekering waarschijnlijk niet het hele bedrag betalen. Zie voor verder uitleg verzekering. De exacte prijs die voor de consulten in rekening gebracht wordt is vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit. De systematiek die daarvoor wordt gebruikt heet DBC, dat is Diagnose Behandel Combinatie. Vanaf 2012 is die vervangen door de DOT: DBC’s Op weg naar Transparantie. U ziet op de nota ook informatie, waaruit de cliënt, in ons geval dus de ouders van de cliënt, kan opmaken welke codes er zijn gebruikt. Laten we maar zeggen: op weg naar transparantie.
Soms werkt de kinderarts in consult mee in een traject binnen de Jeugd-GGZ. Dan worden de kosten niet aan de ouders van de cliënt, maar direct aan de gemeente in rekening gebracht.

De organisatie van de antroposofische kindergeneeskunde in Nederland

De kinderartsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen. Deze vereniging stelt kwaliteitseisen en (her)registratie eisen op en verzorgt visitering van kindergeneeskundige praktijken en afdelingen.

Wie voeren deze therapie uit?

Elisabeth van Westerlaak-Boehringer

Elisabeth van Westerlaak-Boehringer

Kinderarts
Paulien Beijer

Paulien Beijer

Antroposofisch arts
© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl