Logopedie

De logopedist in het Kindertherapeuticum onderzoekt en behandelt kinderen met spraak-taal en communicatieproblemen. Het verschil met een regulier werkende logopedist is dat ze in samenwerking met teamleden de spraak-taal en communicatie-ontwikkeling in een breder antroposofisch kader kan plaatsen waardoor logopedische therapie niet altijd als vanzelfsprekend de eerste oplossing is voor de problematiek.
Het is mogelijk om zonder tussenkomst van de kinderarts of orthopedagoog direct naar de logopedist verwezen te worden voor onderzoek en behandeling.

Hoe werkt het

Bij het onderzoek worden reguliere testen en observaties gebruikt.
In de behandeling van taal – en communicatieproblemen komt via (rollen)spel het stukje taalontwikkeling aan de orde wat aandacht nodig heeft en wordt het kind uitgedaagd om mee te spelen, te luisteren en te praten. We proberen zoveel mogelijk functionele communicatieve situaties te creëren die lijken op het dagelijks leven van het kind. Ouders krijgen speelse handreikingen mee voor thuis.

Bij de behandeling van spraakproblemen wordt er speels gewerkt waardoor het kind zo min mogelijk door heeft dat het oefent. Zintuigen als de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin worden ingezet bij de automatisering van spreekvaardigheden. Er wordt behandeld in series van 8 keer. Aan het einde van een serie wordt met de ouders besproken of de serie al dan niet verlengd wordt.

Waar is het voor

Logopedie wordt toegepast bij kinderen met een vertraagde spraak ontwikkeling, vertraagde taalontwikkeling, niet sprekende kinderen, kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie, kinderen met contactproblemen.

Wat kost het?

Logopedie maakt onderdeel uit van de basiszorg en wordt geheel vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering.

De bedding

De logopedist is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en is geregistreerd in het Nederlands Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Wie voert deze therapie uit?

Lonneke Winters

Lonneke Winters
Logopedist en SI-therapeut

Meer over Lonneke

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl