De Vriendenstichting – Cliëntenraad

Sinds de oprichting van ons centrum worden we op de achtergrond gesteund door de Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum. Deze Stichting staat ons zowel financieel als beleidsmatig bij en vormt tevens onze Cliëntenraad. Wij zijn daar erg blij mee want we kunnen hun steun goed gebruiken.

Financiële ondersteuning

De Stichting biedt financiële ondersteuning aan cliënten die niet te verzekeren diensten afnemen en daarvoor aangetoond onvoldoende financiële draagkracht hebben. Het regelen van de voorwaarden, en de afhandeling van deze ondersteuning heeft bijzondere aandacht. Ook ondersteunt de Stichting, indien nodig, het Kindertherapeuticum in materiële zin. De Stichting onderschrijft daarnaast het belang van wetenschappelijk onderzoek naar de werkwijze van het Kindertherapeuticum en biedt ook daarin financiële ondersteuning.

De  Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum heeft een ANBI-status, hetgeen inhoudt dat giften aftrekbaar zijn voor de belastingdienst.

Procedure aanvraag financiële ondersteuning
 1. Ouders dienen zelf een aanvraag in , hiervoor is een format aanwezig.
 2. De stichting Vrienden zal de aanvraag beoordelen. Als de aanvraag gehonoreerd is kan de zorg gepland worden.
 3. Ouders ontvangen de factuur en betalen deze rechtstreeks aan de zorgverlener.
 4. De ontvangen factuur dienen ouders bij de stichting Vrienden in om de afgesproken vergoeding te ontvangen.

Het mailadres van de stichting vrienden is vrienden@kindertherapeuticum.nl

Cliëntenraad

De Stichting biedt in de rol van cliëntenraad cliënten en ouders van cliënten de mogelijkheid hun stem te laten horen aan het Kindertherapeuticum en vervult als zodanig voor het Kindertherapeuticum een rol als klankbord ter bevordering van de kwaliteit van de zorg.

Het stichtingsbestuur neemt deel aan de beleidsdagen van het Kindertherapeuticum en heeft minstens elk kwartaal overleg met het bestuur van het Kindertherapeuticum om up-to-date te blijven en mee te kunnen denken in beleidskwesties.

Wanneer bent u Vriend van de Stichting?

U kunt zich aanmelden als Vriend van Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum. Hierbij kunt u kiezen om als geïnteresseerde de ins en outs te volgen van het Kindertherapeuticum. U krijgt dan de tweejaarlijkse nieuwsbrieven van het Kindertherapeuticum én u wordt op de hoogte gehouden van eventuele lezingen die door medewerkers van het  Kindertherapeuticum worden gehouden.

U kunt zich ook aanmelden als geïnteresseerde én donateur. U kiest zelf een bedrag waarmee u de stichting financieel wilt ondersteunen. Bij een eenmalige gift kunt u gebruik maken van de QR-code in onze folder. Indien u frequenter een gift wilt doen, kunt u dit zelf instellen bij uw bankzaken. Onze folder is nog in de maak. Mocht u al een gift willen doen, kunt u handmatig overmaken naar rekeningnummer: NL 95 INGB 0006226098, ten behoeve van Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum.

De Stichting onderhoudt het contact met De Vrienden van het Kindertherapeuticum via de nieuwsbrief en de website. Jaarlijks zijn er activiteiten waar de contacten met vrienden, donateurs en verwijzers van het Kindertherapeuticum centraal staan.

Waarom is financiële steun nodig?

Wij geloven erin dat kinderen het meest geholpen zijn als we van ieder kind eerst één gezamenlijk beeld vormen en iedere arts en therapeut vanuit dat ene beeld zijn behandeling bepaalt. Zo zorgen we ervoor dat behandelingen elkaar versterken en aanvullen. Daarvoor zitten de 15 artsen en therapeuten iedere week samen; een tamelijk unieke, maar ook tijdsintensieve werkwijze zonder vergoeding. Financiële ruimte zorgt ervoor dat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn.

 • Kinderen krijgen bij ons reguliere en antroposofische zorg. De reguliere basiszorg wordt weliswaar vergoed, maar veel antroposofische zorg en
  therapieën niet. Die dreigen uit ons pakket te vallen. Uw steun houdt ons pakket compleet.
 • We dragen bij aan onderzoek om de resultaten van ons werk wetenschappelijk te onderbouwen. Met als doel meer van onze zorg vergoed
  te krijgen. Naast subsidies en fondsen is er extra geld nodig om die onderzoeken mogelijk te maken.

Wat doen wij met uw bijdrage?

Uw periodieke of eenmalige bijdage draagt bij aan financiële ruimte voor:

 1. Inrichting van de therapieruimten en aanschaf van spelmateriaal en muziekinstrumenten.
 2. Een fonds voor minder draagkrachtige ouders.
 3. Financiering van wetenschappelijk onderzoek en scholing binnen en voor het Kindertherapeuticum

Vriend worden

Heeft u interesse om vriend te worden en om ons financieel te ondersteunen? Wat fijn. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen. Zie ook onze privacyverklaring.

 • Indien van toepassing

Wie zit er in het Stichtingsbestuur?

Caroline Egbers – voorzitter

“Nadat onze kinderen , tot groot genoegen van ons allemaal, de vrijeschool bezochten ben ik met veel plezier gaan lezen, lezingen bij gaan wonen en heb ik verschillende cursussen gevolgd over de vrijeschool en de antroposofie.
Op de vrijeschool hoorde ik ouders vertellen over een Kindertherapeuticum in Zeist waar men zich met vragen rondom hun kind gehoord en gezien voelde.
Inmiddels heb ik ook ervaring rondom ons als gezin opgedaan. En de zorg en aandacht waarmee we omringd werden heeft mij geraakt. De gebundelde kracht die werkzaam is op de diepere lagen en zo veel meer doet in het helingsproces heeft iets in mij geraakt.

Toen de vraag kwam of ik mij voor het Kindertherapeuticum wilde inzetten voor de Vriendenstichting hoefde ik daar niet lang over na te denken. Twee belangrijke zaken voor mij in mijn leven -zingeving en persoonlijke ontwikkeling – komen hier samen. Voor mijzelf zie ik een rol weggelegd om mee te denken en mee te dragen. Ik hoop dat wij als stichting een klankbord kunnen zijn voor cliënten en medewerkers.”

Harry Gubbels -penningmeester

“Meer dan dertig jaar ben ik werkzaam in het vrijeschool onderwijs. Daarbij heb ik lesgegeven aan kinderen van zes tot en met achttien jaar in Eindhoven en Den Haag en ben ik in het middenmanagement werkzaam geweest. Vanuit mijn functies als directeur en interim-directeur, sinds 2007, voor een aantal scholen  heb ik vaker in contact gestaan met het Kindertherapeuticum. Vanaf 2020 ben ik bestuurder van de vereniging antroposofisch kindcentrum Midden-Nederland, waarin we werken aan de pedagogie en kwaliteit van het vrijeschool onderwijs en kinderopvang in Midden -Nederland.  Een van de drijfveren in mijn werk is het belang dat ik zie in samenwerking. Samenwerking in de breedste zin. Mijn stellige overtuiging en inmiddels ook ervaring is dat vanuit participatie de meeste successen te boeken zijn. Een andere drijfveer in mijn werk is professionalisering. Deskundigheid op diverse gebieden is nodig. Het creëren van ruimte voor ieders kwaliteiten, passend binnen de organisatie, biedt houvast en ontwikkelingsmogelijkheden.”

Kirsten Vervoort – secretaris

“Reeds 7 jaar werk ik als locatieleidster bij de Kinderopvang ’t Kleine Volkje. Dit is een antroposofisch ingesteld kinderdagverblijf, waar ik mij bezighoud met de kwaliteit van de opvang, personeelsmanagement en coaching van leidsters, ouders en kinderen. Zelf heb ik vroeger de gehele Vrije School doorlopen. Ik groeide op als “medewerkers kind” op de Zonnehuizen in Zeist. Antroposofische zorg aan kinderen is mij dus met de paplepel ingegoten. Het Kindertherapeuticum is voor mij een plek waar het kind en diens ouders in hun geheel gezien worden: Heel het kind. Inmiddels ben ik moeder van drie kinderen en heb ik ook als ouder kennis kunnen maken met de zorg die aangeboden wordt in het Kindertherapeuticum. Het heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik als ouder begeleid werd om mijn kinderen in hun eigenheid te zien en te begeleiden en ondersteunen in hun opvoeding.”

Is er een vacature binnen het stichtingsbestuur?
Het stichtingsbestuur, ofwel de cliëntenraad, staat u graag hierover te woord. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen via onze secretaris, door te e-mailen naar vrienden@kindertherapeuticum.nl.

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl