Onderzoek slaapproblemen bij het jonge kind

De haalbaarheidsfase van het onderzoek is per 1 november 2021 afgerond. Deelname aan het onderzoek kan weer vanaf begin 2022.

In de tussentijd zijn u en uw kind (met slaapproblemen) van harte welkom op het Kindertherapeuticum voor behandeling!

Waar gaat het onderzoek over?

Slaapproblemen bij jonge kinderen komen veel voor. Twee à drie van de tien kinderen onder de vier jaar hebben gedurende kortere of langere tijd een slaapprobleem. De meest voorkomende slaapproblemen zijn inslaap- en doorslaapproblemen.

Baby’s en jonge kinderen hebben vaak tijd nodig om een slaapritme te ontwikkelen. In de eerste twaalf maanden na de geboorte ontwikkelt een baby een dag- en nachtritme dat aansluit bij het ritme van het gezin waar hij of zij in opgroeit. De ontwikkeling van dit ritme kan door lichamelijke ongemakken worden verstoord, zoals buikkrampjes, refluxklachten, doorkomende tandjes, een verkoudheid of ‘een ontwikkelingssprong’. Het kan ook zijn dat een kind nog niet goed alleen kan zijn. De aanwezigheid en nabijheid van ouders/ verzorgers is dan nodig om te kunnen (in)slapen. Bij al die ongemakken rond bedtijd is het belangrijk dat een kind de eigen lichamelijke en emotionele ervaringen leert controleren en sturen.

Als de verstoring van het slaapritme langer duurt ontstaan er regelmatig patronen rond het slapen waardoor het vinden van het slaapritme niet meer goed lukt. Er ontstaat dan een slaapprobleem. Voorbeelden hiervan zijn het niet (meer) alleen kunnen inslapen of het steeds ’s nachts uit bed komen. Ouders/verzorgers zijn vaak op zoek naar methoden om deze problemen aan te pakken.

Op het Kindertherapeuticum in Zeist is enige jaren geleden een behandeling voor slaapproblemen bij het jonge kind ontwikkeld. De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelvormen waarvan de combinatie per kind kan verschillen. Mogelijke therapievormen zijn: antroposofische geneesmiddelen (voorgeschreven door de kinderarts), massage door de fysiotherapeut, stimuleren van sensorische informatieverwerking door de logopedist of fysiotherapeut, ouderbegeleiding door de GZ-psycholoog en voedingstherapie door de voedingsdeskundige. De keuze van de combinatie van behandelvormen is gebaseerd op individuele diagnostiek waarin het kind én de ouders/ verzorgers betrokken worden.

In het onderzoek willen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Is de aanpak effectief tegen slaapproblemen?
  • Leert het kind met deze aanpak zichzelf lichamelijk en emotioneel beter reguleren?
  • Hoe ervaren ouders/ verzorgers en kind de behandeling?

Wie kunnen meedoen?

Ouders/verzorgers met een kind in de leeftijd tussen de 6 en de 36 maanden met een in- of doorslaapprobleem, of beide.

Hoe werkt het onderzoek?

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent stuur dan een mail naar de Hogeschool Leiden, Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg: onderzoek.ag@hsleiden.nl met de vermelding ‘slaaponderzoek’. Je krijgt dan de uitgebreide patiënten informatiebrief en een uitnodiging voor de aanmelding toegestuurd.

Aanmelding?

Je start op de onderzoekslocatie in Zeist òf met een onlinegesprek met een van de onderzoekers. We beginnen met een paar mondelinge vragen. Deze vragen gaan over de gezondheid van je kind. We willen graag weten wat voor soort slaapprobleem je kind heeft en of je kind een medische voorgeschiedenis heeft. Wanneer er een medische voorgeschiedenis is waardoor je kind niet kan meedoen aan het onderzoek dan hoor je dat direct. Je doet dan niet mee aan het onderzoek maar het is wel mogelijk om je aan te melden via de standaardprocedure ‘kind aanmelden’.

  • Na het gesprek vul je vier vragenlijsten in.
  • Je kind draagt op vijf aaneengesloten dagen een apparaatje (Motionwatch of slaaphorloge) ter grootte van een klein horloge dat je, afhankelijk van de leeftijd, om het onderbeen van je kind bevestigt of op de romp in een zakje vastspeldt. Uiteraard ontvang je instructies en indien nodig helpen we je graag hierbij.
  • We hebben een klein plukje (1 centimeter) haar van je kind nodig, bij de start en aan het einde van het onderzoek, om de hoeveelheid stresshormoon te meten.

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig en kan op ieder moment gestopt worden, zonder opgave van reden. De behandeling kan dan gewoon doorgaan.

Hoe werkt het?

De opzet van het onderzoek bestaat uit twee fasen. Jij doet aan de eerste fase van het onderzoek mee.

  • In de eerste fase wordt onderzocht of de onderzoeksopzet voor de ouders/ verzorgers en hun kind en zorgprofessionals uitvoerbaar is. Jij en je kind ontvangen de behandeling zoals deze standaard in het Kindertherapeuticum wordt aangeboden.

Metingen?

Het onderzoek kent tijdens de behandeling drie meetmomenten.

  1. Na een week behandeling vul je een vragenlijst in en houd je een slaap-/huildagboek bij.
  2. Aan het einde van de behandeling vul je drie vragenlijsten in, houd je opnieuw een slaap-/huildagboek bij en draagt je kind gedurende vijf dagen het slaaphorloge.
  3. Na acht therapie vrije weken vul je vier vragenlijsten in, houd je een slaap-/huildagboek bij en draagt je kind voor de laatste keer gedurende vijf dagen het slaaphorloge.

Duur van het onderzoek?

De totale duur van je deelname aan het onderzoek is 18 weken. De totale behandeltijd is maximaal 10 weken.

Privacy en AVG?

Het onderzoek is getoetst en goedgekeurd zowel bij de Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden als bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft.

Al jouw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt door de onderzoeksgroep en beveiligd opgeslagen.

Kosten?

Alle behandelonderdelen worden vanuit je basisverzekering vergoed. Eventueel voorgeschreven antroposofische medicijnen krijg je vanuit het onderzoek vergoed. Alle testen worden kosteloos uitgevoerd. Na de laatste meting ontvang je een leuk cadeautje. Via een algemene mail word je aan het einde van het onderzoek over de onderzoeksresultaten geïnformeerd.

Reiskostenvergoeding is mogelijk voor de aanmeldprocedure en voor de laatste meting.

Meer informatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Kindertherapeuticum, in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden.

Het onderzoeksteam bestaat uit Nicole Weerts, MSc, Dr. Erik Baars, Dr. Kristiaan van der Heijden en Prof. Dr. Hanna Swaab.

De onderzoekslocatie is het Kindertherapeuticum in Zeist.

Heb je vragen of wil je meer informatie over het slaaponderzoek? Neem dan contact op met de hoofdonderzoeker Nicole Weerts, weerts.n@hsleiden.nl.

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl