ONDERZOEK SLAAPPROBLEMEN BIJ HET JONGE KIND

Heb je een jong kind (tussen de 6-36 maanden oud) met slaapproblemen?

Medio april 2023 start het hoofdonderzoek naar de werkzaamheid van de gecombineerde aanpak van slaapproblemen bij het jonge kind.

WAAR GAAT HET ONDERZOEK OVER?

Slaapproblemen bij jonge kinderen komen veel voor. Twee à drie van de tien kinderen onder de vier jaar hebben gedurende kortere of langere tijd een slaapprobleem. De meest voorkomende slaapproblemen zijn inslaap- en doorslaapproblemen.

Baby’s en jonge kinderen hebben vaak tijd nodig om een slaapritme te ontwikkelen. In de eerste twaalf maanden na de geboorte ontwikkelt een baby een dag- en nachtritme dat aansluit bij het ritme van het gezin waar hij of zij in opgroeit. De ontwikkeling van dit ritme kan door lichamelijke ongemakken worden verstoord, zoals buikkrampjes, refluxklachten, doorkomende tandjes, een verkoudheid of ‘een ontwikkelingssprong’. Het kan ook zijn dat een kind nog niet goed alleen kan zijn. De aanwezigheid en nabijheid van ouders/ verzorgers is dan nodig om te kunnen (in)slapen. Bij al die ongemakken rond bedtijd is het belangrijk dat een kind de eigen lichamelijke en emotionele ervaringen leert controleren en sturen.

Als de verstoring van het slaapritme langer duurt ontstaan er regelmatig patronen rond het slapen waardoor het vinden van het slaapritme niet meer goed lukt. Er ontstaat dan een slaapprobleem. Voorbeelden hiervan zijn het niet (meer) alleen kunnen inslapen of het steeds ’s nachts uit bed komen. Ouders/verzorgers zijn vaak op zoek naar methoden om deze problemen aan te pakken.

Op het Kindertherapeuticum in Zeist is enige jaren geleden een behandeling voor slaapproblemen bij het jonge kind ontwikkeld. De behandeling bestaat uit een combinatie van verschillende behandelvormen waarvan de combinatie per kind kan verschillen. Mogelijke therapievormen zijn: antroposofische geneesmiddelen (voorgeschreven door de kinderarts), ritmische massage door de fysiotherapeut, het reguleren van de sensorische informatieverwerking door de logopedist of fysiotherapeut, ouderbegeleiding door de GZ-psycholoog en voedingstherapie door de natuurvoedingskundige. De keuze van de combinatie van behandelvormen is gebaseerd op individuele diagnostiek waarin het kind én de ouders/ verzorgers betrokken worden.

In het onderzoek willen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Is de aanpak effectief tegen slaapproblemen?
  • Leert het kind met deze aanpak zichzelf lichamelijk en emotioneel beter reguleren in vergelijking met de standaardbehandeling?
  • Hoe ervaren ouders/ verzorgers en kind de behandeling?

Hoe werkt het onderzoek?

Interesse?

Interesse in deelname?

Op de website van de Hogeschool Leiden kun je via deze link meer informatie vinden over het onderzoek en hoe je je kind kunt aanmelden voor het onderzoek.

Aanmelding?

Nadat je je kind hebt aangemeld via de website van de Hogeschool Leiden ontvang je de uitgebreide proefpersoneninformatie folder met het toestemmingsformulier.

Je wordt gebeld door een onderzoeker. In dit gesprek kan je uitleg vragen over eventuele onduidelijkheden in het onderzoek. De onderzoeker stelt ook jou een aantal vragen. Deze vragen gaan over de gezondheid van je kind. We willen graag weten wat voor soort slaapprobleem je kind heeft en of je kind een medische voorgeschiedenis heeft. Wanneer er een medische voorgeschiedenis is waardoor je kind niet kan meedoen aan het onderzoek dan hoor je dat direct. Je doet dan niet mee aan het onderzoek maar het is wel mogelijk om je aan te melden bij het Kindertherapeuticum.

Besluit jij tot deelname dan vragen we je eerst om schriftelijk toestemming via het toestemmingsformulier.

  • Na het gesprek vul je vijf vragenlijsten in.
  • Je kind draagt op vijf aaneengesloten dagen een apparaatje (Motionwatch of slaaphorloge) ter grootte van een klein horloge dat je, afhankelijk van de leeftijd, om het onderbeen van je kind bevestigt of op de romp in een zakje vastspeldt. Uiteraard ontvang je instructies en indien nodig helpen we je graag hierbij.
  • Je houdt gedurende deze vijf dagen een slaapapp bij. Je ontvangt een link zodat je deze kunt downloaden.
  • We hebben een klein plukje (1 centimeter) haar van je kind nodig om de hoeveelheid stresshormoon te meten.

Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig en kan op ieder moment gestopt worden, zonder opgave van reden. De behandeling kan dan gewoon doorgaan.

Hoe werkt het?

Je meldt je kind aan bij het Kindertherapeuticum. Hiervoor heb je een verwijzing van de huisarts nodig. De medewerkers van het Kindertherapeuticum leggen je uit hoe je je kind kunt aanmelden bij het Kindertherapeuticum en hoe de intakeprocedure eruitziet.

Als je uit de regio Zeist komt kan je voor de behandeling op het Kindertherapeuticum terecht. Kom je uit een andere regio dan zoeken wij met- of voor jou waar je met je kind terecht kunt voor de geadviseerde behandeling. 

Metingen?

Het onderzoek kent tijdens de behandeling drie meetmomenten.

  1. Na een week behandeling houd je vijf dagen de slaapapp bij.
  2. Na acht weken vul je vier vragenlijsten in, houd je opnieuw gedurende vijf dagen de slaapapp bij en draagt je kind vijf dagen het slaaphorloge.
  3. Na opnieuw acht weken vul je nog een vragenlijst in en houd je een laatste keer gedurende vijf dagen de slaapapp bij. Er wordt nog een keer een klein plukje haar bij je kind afgenomen. 

Duur van het onderzoek?

De totale duur van je deelname aan het onderzoek is 18 weken. De totale behandeltijd varieert per kind. 

Privacy en AVG?

Het onderzoek is getoetst en goedgekeurd zowel bij de Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden als bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft. Al jouw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt door de onderzoeksgroep en beveiligd opgeslagen. 

Kosten?

De meeste behandelonderdelen worden vanuit je basisverzekering vergoed. Afhankelijk van je zorgverzekeraar is het mogelijk dat je een kleine bijdrage moet betalen voor het consult bij de kinderarts en dat je het consult bij de natuurvoedingskundige zelf moet betalen.

Eventueel voorgeschreven antroposofische medicijnen krijg je vanuit het onderzoek volledig vergoed gedurende de looptijd van het onderzoek.

Alle testen worden kosteloos uitgevoerd.

Na de laatste meting ontvang je een leuk cadeautje.

Via een algemene mail word je aan het einde van het onderzoek over de onderzoeksresultaten geïnformeerd.

Reiskostenvergoeding voor het onderzoek is mogelijk als je voor de laatste meting apart naar Zeist moet komen.

MEER INFORMATIE

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Kindertherapeuticum, in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden. De behandeling wordt vergeleken met de behandeling voor slaapproblemen zoals deze in het ziekenhuis wordt aangeboden.

Het onderzoeksteam bestaat uit Nicole Weerts, MSc, Dr. Erik Baars, Dr. Kristiaan van der Heijden en Prof. Dr. Hanna Swaab.

Heb je vragen of wil je meer informatie over het slaaponderzoek? Neem dan contact op met de hoofdonderzoeker Nicole Weerts, weerts.n@hsleiden.nl.

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl