Kinder-en jeugdpsychiatrie

De kinder-en jeugdpsychiater kijkt naar de ontwikkeling van het denken, het voelen en het willen. En naar de samenhang tussen deze drie. In het denken gaat het om de coherentie en helderheid. In het voelen gaat het over het oordeelsvermogen en de sociale vaardigheden. In het willen gaat het over het besef van goed en kwaad.

Hoe kijkt de kinderpsychiater?

Denken
Als hij het denken van een kind onderzocht dan kijkt hij hoe een kind de wereld waarneemt en de wereld snapt. Is het denken verbonden met de realiteit of gaat het op de loop met zichzelf? De spraak-taalontwikkeling als voorloper van het denken is daarbij van belang. Is een kind te volgen? Een verstoord denken kan uitmonden in dwanggedachtes of een te grote losheid in het denken wat kan uitmonden in psychiatrische ziektebeelden.

Voelen
Bij het voelen kijkt hij naar de grondstemming van een kind, de kwaliteit van het contact, of het kind gevoelens van anderen kan waarnemen en erop kan reageren en ze kijkt of een kind zijn eigen gevoelens kan uiten.

Willen
Bij het wilsgebied kijkt hij of een kind zijn kracht kan leven. Hij kijkt of het kind bewogen wórdt zoals bij impulsiviteit of dat het zelf beweegt. Met andere woorden: is het “ik” al ruiter op zijn paard?

De kinder-en jeugdpsychiater onderzoekt het kind en zijn beide ouders in een sessie van anderhalf uur, waarbij het kind en de ouders apart en soms samen gezien worden.

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind en zijn ouders en van de verwijzer bepaalt de intaker welke disciplines bij het onderzoek nog meer betrokken zijn. Zo kunnen de orthopedagoog, de GZ-psycholoog, de fysiotherapeut, de kunstzinnig therapeut, de muziektherapeut, de euritmietherapeut, de sensorische informatieverwerkingstherapeut en de voedingskundige meewerken aan het onderzoek. Tijdens de kinderbespreking komen de betrokken onderzoekers tot een beeld.

De kinder-en jeugdpsychiater kan een psychiatrische diagnose stellen of een breder diagnostisch beeld beschrijven.

Voor wie is het?

Kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor een kinderpsychiatrisch onderzoek is een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente noodzakelijk. Kinderen met gedragsproblemen, sociaal emotionele problemen en kinderen met onhandelbaar onbegrepen gedrag komen in aanmerking voor onderzoek. In het Kindertherapeuticum vindt een kinderpsychiatrisch onderzoek altijd plaats in het kader van een breder diagnostische traject. Eén van de GZ-psychologen/orthopedagogen is de intaker.

Wat kost het?

De kosten worden gedeclareerd bij de gemeente van uw woonplaats, mits we een contract hebben met deze gemeente. Elders op deze website vindt u de lijst met gecontracteerde gemeentes. Sommige ouders kiezen ervoor om zelf te betalen. Als u dat wilt, kunnen we een globale begroting voor het onderzoek voor u opstellen.

De organisatie

De kinder-en jeugdpsychiater is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Wie voert deze therapie uit?

Hans Zwetsloot

Hans Zwetsloot
Kinder- en jeugdpsychiater

Meer over Hans

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl