Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veel gehoorde klacht. Meestal hoort het bij andere klachten, zoals moeheid, lusteloosheid, kwakkelen, buikpijn en slaapproblemen. Dan is het duidelijk dat een kind niet goed in z’n vel steekt en dat de aandacht daarop gericht moet worden. Als hoofdpijn de enige klacht is, gaat de kinderarts naar medische oorzaken zoeken. Dan gaat het op zeldzame oorzaken, zoals een bijholteontsteking, een probleem met de ogen of een neurologisch probleem. Migraine is een aparte vorm van hoofdpijn. Die komt hieronder aan de orde. Spanningshoofdpijn komt veel voor, ook bij kinderen. De oorzaak daarvan is soms snel gevonden: een zware schooltas, een verkeerde houding bij het computeren of TV kijken, slaapgebrek, overbelasting op school. Soms is de oorzaak van de spanning niet zo snel gevonden. Dan is uitgebreid onderzoek naar de situatie van het kind en z’n omgeving op zijn plaats. Bijna nooit is in het hoofd de oorzaak van de hoofdpijn te vinden.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn komt in twee vormen voor. Aan het voorhoofd of vanuit de nek. Voorhoofdshoofdpijn heeft vaak te maken met zorgen, slaapgebrek, piekeren, gepest worden en dergelijke. Als de hoofdpijn erg is, komen er ook klachten bij van misselijkheid en slechte eetlust. Dan is het soms moeilijk te onderscheiden van migraine. Spanningshoofdpijn vanuit de nek heeft vaak te maken met een verkeerde houding tijdens het huiswerk maken, tijdens het TV kijken of computeren. Oudere kinderen kunnen spanningshoofdpijn vanuit de nek krijgen als ze teveel te dragen hebben, teveel op hun schouders hebben. Dan hebben ze ook rugklachten. Ritmische massage is behulpzaam bij veel vormen van spanningshoofdpijn. Natuurlijk moet er dan ook wel wat gedaan worden aan de echte oorzaak ervan. Een van de verschijnselen van onze drukke veeleisende tijd is de spanningshoofdpijn.

Spanning door overbelasting

Overbelasting bij kinderen? Bij kinderen hoort toch dat ze zorgeloos en ontspannen door het leven dartelen?! Zeker, dat is misschien een ideaalbeeld. Maar welk mens kan op zijn jeugd terugkijken en vaststellen dat die jeugd volkomen ontspannen en zorgeloos was? Bij opgroeien hoort ook het overwinnen van weerstanden. Die waren er vroeger ook. Nu zien ze er misschien een beetje anders uit, eigentijds. Nu hebben we ruim een derde van de kinderen die in samengestelde gezinnen wonen, op verschillende plekken. Nu hebben we toetsen vanaf de kleutertijd. Nu hebben we de druk van sportprestaties. Nu hebben we de sociale druk van mee-moeten-doen met online gamen.
Of weerstand tot druk en spanning leidt hangt niet alleen van de weerstand af, maar vooral van de manier waarop een kind heeft leren omgaan daarmee. Zijn zogenaamde coping-mechanismen bepalen of hij voor de weerstand wegloopt, er tegenaan botst, zich erdoorheen worstelt, ermee in gesprek blijft, hulp kan vragen voor de oplossing enzovoort. In het Kindertherapeuticum proberen we zicht te krijgen op de coping-mechanismen van een kind en zijn ouders. We proberen ze te helpen om niet te gaan lijden aan overbelasting.

Migraine

Migraine is een sterk erfelijk bepaalde vorm van hoofdpijn. Iedereen kent de mensen die eens per maand of per week uitgeschakeld zijn door een ondragelijke hoofdpijn met lichtschuwheid, misselijkheid en ander ontregelingen van het interne milieu. De migraine-aanval wordt vaak voorafgegaan door een periode van extra inspanning en spanning. Van net over de grenzen van de belastbaarheid functioneren. En daar misschien zelfs van genieten. Als de ontspanning intreedt of als de spanningsboog niet meer vol te houden is, dendert de migrainetrein door het lijf. De bloedvaten in het hoofd trekken samen, je ziet sterretjes. Dan openen de bloedvaten zich, het bloed overweldigt de rust en orde, die er in het hoofd hoort te heersen. Op dat moment is de hoofdpijn nauwelijks meer te behandelen met milde middelen zoals de antroposofische of homeopatische middelen. Maar des te meer kan er gedaan worden in de tussentijd, in de fases dat de migraine-aanval wordt voorbereid. Er zijn uitstekende resultaten te bereiken door euritmietherapie, kunstzinnige therapie en het aanpassen van de leefgewoontes. Voedingsadviezen horen er eigenlijk ook bij, maar dat ligt bij kinderen vaak niet zo eenvoudig. Maar je wilt wel wat als je leven ieder week door elkaar geschud wordt door de migraine.

Slaapproblemen

Slaapgebrek is een probate manier om hoofdpijn te krijgen. Tenminste, als je er gevoelig voor bent. Door slaapgebrek raakt het evenwicht verstoord tussen de gezonde vitale krachten en de geordende denkkrachten. Anders gezegd: tussen de onderpool en de bovenpool in de mens. Er is een apart stukje informatie gewijd aan het thema slaapproblemen.

Uw kind aanmelden

Herkent u de symptomen van hoofdpijn en wilt u uw kind direct aanmelden? Ga dan naar onze aanmeldpagina:

Kind aanmelden

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl