Intelligentieonderzoeken

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin u als ouder de behoefte heeft om de intelligentie van uw kind te laten testen. Bijvoorbeeld wanneer uw kind niet zo goed presteert op school en u de oorzaak hiervan niet weet, of wanneer het in sommige taken heel slim is, maar in andere juist weer niet. Of u vraagt zich af of uw kind hoogbegaafd is of dat zijn gedragsproblemen samenhangen met zijn intelligentieniveau. Een intelligentieonderzoek brengt aan het licht wat uw kind goed aan kan en waar uw kind juist tegenaan loopt. Aan de hand van de resultaten van het intelligentieonderzoek krijgt u advies over de aanpak thuis en op school die het beste past bij het intelligentieniveau van uw kind.

Hoe ziet een intelligentietest eruit?

Bij een intelligentietest worden er verschillende testen afgenomen. Een IQ-test kijkt naar verschillende domeinen, bijvoorbeeld het verbaal begrip, het visueel ruimtelijk functioneren, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Daarnaast wordt er ook altijd een totaal IQ score bepaald. De intelligentietesten worden individueel afgenomen.

Welke intelligentietests zijn er in het Kindertherapeuticum?

WISC-V-NL

De Wechsler Intelligence Scales for Children (WISC) is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en veel andere landen. Vanaf augustus 2019 wordt er bij het Kindertherapeuticum gewerkt met de WISC-V-NL. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

De WISC-V-NL bestaat in totaal uit veertien subtests. De resultaten die het kind behaalt op zeven van deze veertien subtests bepalen het totaal IQ. Daarnaast zijn tien van de veertien subtests nodig om de verschillende indexen te berekenen. Het is daarom ook niet altijd nodig om alle veertien subtests af te nemen. De aanvullende subtests kunnen een aanvulling zijn wanneer er specifieke vragen over de intelligentie bestaan.

WPPSI-III-NL

De Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI-III-NL) is een intelligentietest voor jonge kinderen van 4;0 jaar – 7;11 jaar. Er kan een Totaal IQ worden vastgesteld, een Performaal IQ, een Verbaal IQ en een Algemene Taal Index en voor de oudere leeftijdsgroep ook een Verwerkingssnelheid. Daarnaast wordt er altijd een totaal IQ berekend.

SON-R 2-8

De SON-R 2-8 is een niet verbale intelligentietest voor kinderen van 2 tot 8 jaar. De test is geschikt voor het vaststellen van de intelligentie bij kinderen die beperkt zijn in hun verbale communicatie. Naast dove en slechthorende kinderen en kinderen met taal- en spraakstoornissen, zijn dat ook kinderen bij wie thuis geen Nederlands gesproken wordt, autistische kinderen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

In het Kindertherapeuticum kan een intelligentieonderzoek los van het diagnostisch onderzoek afgenomen worden maar het kan ook onderdeel zijn van een diagnostisch traject.

Wie voert de intelligentieonderzoeken uit?

Mirjam Baaré

Mirjam Baaré

Psycholoog Kind en Jeugd

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl