Cliëntenstop regio Holland Rijnland

Ons budgetplafond van regio Holland Rijnland is bereikt. We kunnen daarom geen beschikking meer aanvragen voor cliënten uit de gemeentes: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teyllingen en Zoeterwoude. Vanuit pgb of zelf betalen blijft natuurlijk wel mogelijk.

Cliëntenstop gemeente Zutphen

Ons budgetplafond van gemeente Zutphen is bereikt. We kunnen daarom geen beschikking meer aanvragen voor cliënten uit de gemeente Zutphen. Vanuit pgb of zelf betalen blijft natuurlijk wel mogelijk.

Welkom in tijden van corona

Op deze plek willen we u laten weten hoe we als Kindertherapeuticum omgaan met de wereldwijde crisis die corona heet en met de maatregelen die er getroffen worden om de crisis te bezweren.

We willen dat kinderen en hun ouders zich bij ons veilig voelen. We willen dat onze medewerkers hun deskundigheid en ervaring kunnen inzetten om u zo goed mogelijk te helpen.

Goede hulpverlening kan alleen plaatsvinden vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen. En precies dat is het, wat in deze tijd gemakkelijk bedreigd wordt.
Waar kun je nog op vertrouwen, als er wereldwijd duizenden mensen doodgaan aan een tot voor kort onbekend virus? Waar kun je nog op vertrouwen als ieder mens voor zijn medemens mogelijk een bedreiging vormt? Waar kun je nog op vertrouwen als de noodzakelijke maatregelen die er nu getroffen zijn tegelijkertijd je bestaanszekerheid aantasten?

Centraal in deze crisis staat onzes inziens de verhouding van mens tot mens. Welke ruimte kan ik jou geven, welke ruimte kan ik van jou krijgen?
De werkelijkheid is, dat mensen elkaar in hun gemeenschappelijke ruimte zowel kunnen kwetsen als kunnen genezen. Het principe van het troosten is daarop gebaseerd. Een kind of een volwassene die zich laat troosten staat toe dat je in zijn ruimte komt en dat er iets van jou naar hem over gaat. Dat is niet alleen een goede bedoeling, maar dat is een reële kracht, die je als mens weer hoop en energie geeft.

Binnen de huidige maatregelen, is het niet gemakkelijker geworden om elkaar te troosten en te helen.
Veel mensen hebben de weg naar het beeldbellen of andere vormen van elektronische communicatie gevonden. Veel mensen hebben gemerkt dat dat voor de informatieoverdracht nog wel te doen is, voor het wederzijds begrip wordt het al moeilijker en voor de troost is het vrijwel ondoenlijk.

Maatregelen.
We doen er in het Kindertherapeuticum alles aan  om de maatregelen die er van overheidswege worden uitgevaardigd zo goed mogelijk en met gezond verstand uit te voeren.
Om die reden hebben we ook een gezondheidscheck ingesteld: kort voor uw bezoek aan het Kindertherapeuticum krijgt u een mail met een vraag om nog eens zorgvuldig bij uzelf na te gaan of u naar het Kindertherapeuticum kunt komen.
Tegelijkertijd werken we eraan, om de gemeenschappelijke ruimte van vertrouwen met de kinderen en met u opbouwen. Daarbinnen kunt u gebruik maken van onze expertise en ervaring.

Er zijn mogelijkheden om de aandacht voor deze gemeenschappelijke ruimte te verzorgen.

Letterlijk: we proberen de wachtkamers uitnodigend en opgeruimd te laten zijn. Als u wilt kan u daarbij een handje helpen. We maken dankbaar gebruik van de twee wachtkamers. Daardoor kan de gewenste 1,5 meter gehandhaafd worden. In het Kindertherapeuticum hoeft u geen mondmasker te dragen, als u dat niet wilt.
We proberende contacten in het Kindertherapeuticum te laten plaatsvinden en niet in de virtuele ruimte.

Figuurlijk: We proberen voor u en uw kind een therapie-ruimte te creëren waar de mogelijkheid is voor verandering. Daar hoort bij, dat we liever niet over de therapie praten waar het kind bij is.

 

 

Inenten

Voor kinderen onder 16 jaar is inenten niet aan de orde. Over het inenten van volwassenen is momenteel veel te doen. Voor veel mensen is de vraag om verantwoord een keuze te maken tussen wel of niet inenten op dit moment brandend. Hierover willen wij u het volgende in overweging geven.

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is het niet mogelijk een rationele keuze te maken. We moeten het doen met vaccins die voorlopig zijn toegelaten en waarvan we de werking en de bijwerking veel minder goed kennen dan van andere reeds toegelaten vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Het is onvermijdelijk dat we onze keuzes maken op deels niet rationele argumenten maar op emotionele of praktische. Het kan immers zijn dat je je veiliger voelt als je ingeënt bent. Het kan ook zijn dat je in een branche werkt waar het onverantwoord is om je niet te laat inenten.

In alle gevallen hoort het bij de moderne tijd, dat je als individueel mens verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. In toenemende mate geldt dat ook voor keuzes, die maar voor een klein deel door jou rationeel gemaakt kunnen worden of waarvan je de gevolgen tevoren kunt overzien.

Bij deze verantwoordelijkheid hoort, dat is de keerzijde van dezelfde medaille, dat we mensen die een andere keuze maken daarin volledig vrijlaten.

Als er in de maatschappij twee groepen mensen zijn, zij die zich vrijwillig laten inenten en zij die vrijwillig hebben besloten zich niet te laten inenten, zal het mogelijk zijn om over enkele jaren uitspraken te doen over de werkzaamheid en de bijwerkingen van de nieuwe vaccins. We kunnen dan iedereen dankbaar zijn voor zijn keuze. De mensen die gekozen hebben voor inenten omdat ze de verantwoordelijkheid voor deze keuze nemen en de mensen die gekozen hebben voor niet-inenten omdat ze als het ware als controlegroep kunnen dienen. Het zou mooi zijn als beide groepen deelnemen aan vervolgonderzoek in het kader van de werking en bijwerking van de nieuwe vaccins.

 

Verlenging contract Centraal-Gelderland

Ons contract met Centraal-Gelderland is per 1-7-2020 verlengd!

het Kindertherapeuticum is verhuisd

Geachte ouders,

Het Kindertherapeuticum is in de kerstvakantie verhuisd.

We hebben – na jaren zoeken – een nieuw thuis gevonden voor het Kindertherapeuticum.

Een stijlvol huis met een grotere ontvangstruimte, een fijne receptie en meer plekken voor behandelingen.

Vriendelijke groet, het Kindertherapeuticum

Klik hier http://laletulp.nl/kin/index.html voor onze verhuiskaart

Verandering in het maken van afspraken

Afspraken maken vraagt grote zorgvuldigheid. We vinden dat het maken van afspraken het beste door een persoon gedaan kan worden. Die persoon hebben we gevonden. Als U belt voor een afspraak dan wordt u voortaan doorverbonden met KARIN. Zij werkt dagelijks tussen 9.30 en 12.30. Ze is bereikbaar via 030-2511800 of via afspraken@kindertherapeuticum.nl. Het afzeggen van afspraken op de dag zelf in verband met ziekte of andere omstandigheden kan U met de assistente regelen. Het maken van een vervangende afspraak gaat via Karin.

Clientenstop regio Utrecht stad per 17 juni 2019

Met ingang van 17-06-2019 hebben we een clientenstop voor de regio Utrecht stad ( de gemeente Utrecht en Vleuten). We kunnen nu geen clienten uit die woonplaatsen aannemen.

ISO 9001 certificaat

Sinds 1 maart 2017 is het Kindertherapeuticum in het bezit van een ISO 9001 certificaat. We voldoen aan de NEN-EN-ISO 9001 eisen voor (para) medische , somatische, pedagogische/psychiatrische ambulante en poliklinische jeugdzorg.