Welkom in tijden van corona

Op deze plek willen we u laten weten hoe we als Kindertherapeuticum omgaan met de wereldwijde crisis die corona heet en met de maatregelen die er getroffen worden om de crisis te bezweren.

We willen dat kinderen en hun ouders zich bij ons veilig voelen. We willen dat onze medewerkers hun deskundigheid en ervaring kunnen inzetten om u zo goed mogelijk te helpen.

Goede hulpverlening kan alleen plaatsvinden vanuit een sfeer van wederzijds vertrouwen. En precies dat is het, wat in deze tijd gemakkelijk bedreigd wordt. Waar kun je nog op vertrouwen, als er wereldwijd 100 duizenden mensen doodgaan aan een onbekend virus? Waar kun je nog op vertrouwen als ieder mens voor zijn medemens een bedreiging vormt? Waar kun je nog op vertrouwen als de noodzakelijke maatregelen die er nu getroffen zijn tegelijkertijd je bestaanszekerheid aantasten?

Centraal in deze crisis staat onzes inziens de verhouding van mens tot mens. Welke ruimte kan ik jou geven, welke ruimte kan ik van jou krijgen? De werkelijkheid is, dat mensen elkaar in hun gemeenschappelijke ruimte zowel kunnen kwetsen als kunnen genezen. Het principe van het troosten is daarop gebaseerd. Een kind of een volwassene die zich laat troosten staat toe dat je in zijn ruimte komt en dat er iets van jou naar hem over gaat. Dat is niet alleen een goede bedoeling, maar dat is een reële kracht, die je als mens weer hoop en energie geeft.

Binnen de huidige maatregelen, waar alles erop gericht is om zo min mogelijk van dit soort gemeenschappelijke ruimtes te hebben, is het niet gemakkelijker geworden om elkaar te troosten en te helen. Veel mensen hebben de weg naar het beeldbellen of andere vormen van elektronische communicatie gevonden. Veel mensen hebben gemerkt dat dat voor de informatieoverdracht nog wel te doen is, voor het wederzijds begrip wordt het al moeilijker en voor de troost is het vrijwel ondoenlijk.

Maatregelen.
We zullen in het Kindertherapeuticum er alles aan doen om de maatregelen die er van overheidswege worden uitgevaardigd zo goed mogelijk uit te voeren. Om die reden hebben we ook een gezondheidscheck ingesteld: kort voor uw bezoek aan het Kindertherapeuticum krijgt u een mail met een vraag om nog eens zorgvuldig bij uzelf na te gaan of u naar het Kindertherapeuticum kunt komen.
Tegelijkertijd proberen we er aan te werken, dat we de gemeenschappelijke ruimte van vertrouwen met de kinderen en met u opbouwen. Daarbinnen kunt u gebruik maken van onze expertise en ervaring.

Er zijn mogelijkheden om de aandacht voor deze gemeenschappelijke ruimte te verzorgen.
Letterlijk: we proberen de wachtkamers uitnodigend en opgeruimd te laten zijn. Als u wilt kan u daarbij een handje helpen.
We proberen, zolang dat enigszins mogelijk is, de contacten in het Kindertherapeuticum te laten plaatsvinden en niet in de virtuele ruimte.
Figuurlijk: We proberen voor u en uw kind een therapie-ruimte te creëren waar de mogelijkheid is voor verandering. Daar hoort bij, dat we niet over de therapie praten waar het kind bij is.

Verlenging contract Centraal-Gelderland

Ons contract met Centraal-Gelderland is per 1-7-2020 verlengd!

het Kindertherapeuticum is verhuisd

Geachte ouders,

Het Kindertherapeuticum is in de kerstvakantie verhuisd.

We hebben – na jaren zoeken – een nieuw thuis gevonden voor het Kindertherapeuticum.

Een stijlvol huis met een grotere ontvangstruimte, een fijne receptie en meer plekken voor behandelingen.

Vriendelijke groet, het Kindertherapeuticum

Klik hier http://laletulp.nl/kin/index.html voor onze verhuiskaart

Verandering in het maken van afspraken

Afspraken maken vraagt grote zorgvuldigheid. We vinden dat het maken van afspraken het beste door een persoon gedaan kan worden. Die persoon hebben we gevonden. Als U belt voor een afspraak dan wordt u voortaan doorverbonden met KARIN. Zij werkt dagelijks tussen 9.30 en 12.30. Ze is bereikbaar via 030-2511800 of via afspraken@kindertherapeuticum.nl. Het afzeggen van afspraken op de dag zelf in verband met ziekte of andere omstandigheden kan U met de assistente regelen. Het maken van een vervangende afspraak gaat via Karin.

Clientenstop regio Utrecht stad per 17 juni 2019

Met ingang van 17-06-2019 hebben we een clientenstop voor de regio Utrecht stad ( de gemeente Utrecht en Vleuten). We kunnen nu geen clienten uit die woonplaatsen aannemen.

ISO 9001 certificaat

Sinds 1 maart 2017 is het Kindertherapeuticum in het bezit van een ISO 9001 certificaat. We voldoen aan de NEN-EN-ISO 9001 eisen voor (para) medische , somatische, pedagogische/psychiatrische ambulante en poliklinische jeugdzorg.