Allergie

Lees meer over

allergie en antistoffen
Antistoffen Antistoffen (immuunglobulines) zijn onderdeel van het immuunsysteem. Ze worden door gespecialiseerde witte bloedcellen (B-cellen) gemaakt als reactie op een eiwitbestanddeel van een virus, bacterie of een andere indringer, of van een stof die een mens inademt, op de huid krijgt of met de voeding binnenkrijgt. In dit laatste geval gaat het grotendeels over IgE: allergie-antistoffen. Als een kind allergie-antistoffen heeft gemaakt kan je vaststellen, dat een kind is gesensibiliseerd. Het interessante is, dat je gesensibiliseerd kunt zijn, dus antistoffen in je bloed kunt hebben, zonder dat je klachten hebt en dat je allergische klachten kunt hebben zonder antistoffen.
voedingsmiddelenovergevoeligheid
Voedingsmiddelenovergevoeligheid komt heel veel voor en berust zelden op een allergie met antistoffen. Ook als er in het bloed antistoffen tegen een voedingsmiddel zijn gevonden zegt dat allerminst dat het kind er ook echt niet tegen kan. Aangezien allergie inhoudt dat een kind de indrukken van de buitenwereld niet goed kan verwerken, is er per definitie een verteringsprobleem. Soms helpt het om de voeding aan te passen. Door de veranderde vertering gaat het dan ineens een stuk beter met de allergische klachten. Intolerantie is de term, als er geen antistoffen zijn bij een voedingsmiddelenovergevoeligheid.
allergie en huidsymptomen
Huidsymptomen bij een allergie zijn soms acuut en soms chronisch. Een acute reactie is bijvoorbeeld bij contact met bereklauw of een ander plant. Of een kind heeft iets gegeten en er komt een acute reactie. Dat is meestal een urticaria of netelroos. Als de reactie langer dan een dag op zich laat wachten is de relatie met het contact vaak moeilijk vast te stellen. Soms is de reactie op de huid pas te merken als er meerder dagen achtereen contact is geweest. Eczeem verergert soms als een kind een paar dagen een voedingsmiddel eet. Of het verbetert als het een voedingsmiddel een paar dagen niet eet. Verteringsproblemen zie je vaak op de huid.
allergie luchtwegproblemen
Luchtwegen hebben samen een enorm slijmvliesoppervlak. Alles wat een mens inademt bereikt dit oppervlak. Daar moet “bekeken” worden wat er in mag en wat niet. Daarvoor heeft het immuunapparaat de beschikking over een ingenieus en complex systeem van cellen en antistoffen. Bij allergische kinderen staat dit systeem op scherp. De allergische reactie bestaat uit een soort ontstekingsreactie met slijmvlieszwelling en kramp van de luchtwegen. Als dat meer dan eens gebeurt noemen we het astma. Voor de behandeling staan regulier de inhalatiemiddelen en de antihistaminica ter beschikking. De inhalatiemiddelen, de “puffers” verwijden de luchtwegen en werken de ontstekingsreactie tegen. De antihistaminica zorgen ervoor dat de luchtwegen minder overgevoelig reageren. De behandeling in het Kindertherapeuticum bestaat eruit, om een kind te leren met zijn openheid en overgevoeligheid om te gaan. Dat betekent ook dat het de indrukken beter kan verwerken, verteren. Vaak is het mogelijk om met (veel) minder reguliere medicatie verder te gaan, soms is het beter om de medicatie voorlopig juist door te geven of op te hogen, zodat het kind een zo normaal mogelijk leven kan leiden. De begeleiding is er een van de lange termijn. Als het met het hele kind beter gaat, gaat het ook beter met zijn luchtwegen.
hooikoorts
Hooikoorts.Hooikoorts begint meestal pas in de lagere schoolleeftijd. Daarvoor zijn het eerder bronchitisklachten, die vaak afwisselen met huidklachten. Als een kind zijn hoofd meer gaat gebruiken voor het leren, komt de overgevoeligheid soms daar terecht. Het jeuken, kriebelen, niesen, proesten en volzitten kan het levensplezier behoorlijk verpesten. Vooral in de pollentijd, in het voorjaar of de vroege zomer. Er is een prachtig hooikoortsmiddel in het arsenaal van de antroposofische middelen: Gencydo. Dat kan als neusspray worden gegeven en het werkt bewezen effectief, als het als injecties wordt gegeven. Dat is voor een kind een hele klus, maar soms hebben ze het ervoor over. De winst is namelijk groot: minder hooikoorts.
allergie en buikklachten
Buikklachten Buikklachten komen op de kinderleeftijd zeer veel voor. Bijna nooit is er sprake van allergie als oorzaak. Maar het kan wel en het goed om dat uit te zoeken. Daarvoor hebben we in het Kindertherapeuticum een natuurvoedingskundige, die samen met de ouders onderzoekt wat de rol van de voeding is bij de buikklachten van het kind. Want ook als het geen allergie is, aanpassing van het dieet levert meestal een vermindering van de buikklachten.
het immuumsysteem
Immuunsysteem Het immuunsysteem maakt uit wat er tot de binnenwereld behoort en wat tot de buitenwereld. Wat er niet bij hoort wordt afgeweerd. Bij allergie is een deel van het immuunsysteem overgevoelig, over-alert geworden. Daardoor reageert het op stoffen, waarop het bij niet allergische mensen niet op reageert. Als het immuunsysteem allergisch reageert is dat dus een bescherming tegen de open, overgevoelige aanleg die sommige kinderen en volwassenen hebben. Die bescherming, de allergische reactie, kan ook doorschieten. Dan geeft het klachten, onderdrukt moeten worden. Maar het onderdrukken ervan heeft ook weer een bijwerking. Namelijk dat de beschermende werking wegvalt. In het Kindertherapeuticum gaan we ervan uit dat de allergische reactie van het immuunapparaat symptoom is van de manier waarop het kind met de buitenwereld omgaat. Als het daarin handiger wordt, door begeleiding en therapie, zal hij minder klachten hebben en gaat het beter met z’n immuunsysteem.
allergie en desensibiliseren
Desensibiliseren Desensibiliseren is een behandelingsmethode bij pollen- of huisstofmijtallergie. Na het vaststellen van de allergie door middel van een huidtest kan de behandeling starten. Bij kinderen doen we dat het liefst oraal: met druppels of tabletten. Het kan ook met injecties. In alle gevallen duurt de behandeling drie jaar of langer. We bieden de orale behandeling in het Kindertherapeuticum aan. De injecties met Gencydo zijn ook op te vatten als een desensibilisatie. Het immuunsysteem wordt geactiveerd om zichzelf steviger te maken. Daardoor wordt een kind minder gevoelig: gedesensibiliseerd. Bij allergie gaat het om de grens tussen binnen en buiten. Dat is de grens tussen een mens en zijn omgeving. Zijn immuniteit staat ervoor garant dat de grens zowel open is als ook heel selectief. Bij allergie is er een probleem met de selectiviteit. Het meer een kind zijn Ik vindt, een persoonlijkheid wordt, hoe gemakkelijk het wordt om om te gaan met zijn allergie.

Verder lezen? Lees de brochures allergie, astma en eczeem van het Kindertherapeuticum.

verwante onderwerpen: