Ontwikkelingsvragen

Ontwikkelingsvragen stelt iedere ouder zich wel eens. Doet mijn kind het goed, is hij wel normaal? Presteert het net als de leeftijdsgenoten? Ook ouders die hun kind aanmelden voor een ogenschijnlijk puur medische vraag zoals astma of oorontstekingen, hebben vaak de vraag of hun kind op een normale manier omgaat met de klachten.

In het Kindertherapeuticum zijn we gewend om ontwikkelingsvragen mee te nemen in het onderzoek. We kijken naar de ontwikkeling in het licht van de constitutie van het kind. Je hebt langzame en snelle kinderen, dat zegt niets over hun intelligentie. Je hebt behendige en onhandige kinderen. Dat beïnvloedt de manier waarop ze in het leven staan en waarop ze leren. Eigenlijk zijn alle vragen die ouders over hun kind hebben ook ontwikkelingsvragen.

Lees meer over

Testen
Testen is soms nodig. Als de school twijfelt over het leerniveau van een kind, als de ouders het vermoeden hebben dat hun kind hoogbegaafd is ofals er een diagnose nodig is voor het toekennen van een bepaalde indicatie is het nodig om te testen. In het Kindertherapeuticum hebben we alle gebruikelijke testen om vast te stellen wat het niveau van een kind is. We kunnen vaststellen of een kind kenmerken vertoont van ADD of ADHD, Autisme, motorische problemen zoals DCD, hyperlaxiteit, leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie en spraak taalproblemen. Er is een kinderfysiotherapeut i.o., een logopedist en er zijn drie orthopedagogen/GZ-psychologen, die bevoegd zijn tot en ervaring hebben met het afnemen van deze testen.
multidisciplinaire diagnostiek
Multidisciplinaire diagnostiek is één van de kenmerken van het Kindertherapeuticum. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met ontwikkelingsvragen. Zoals de testen noodzakelijk zijn om op een gestandaardiseerde manier vast te stellen waar een kind staat, zo is onze  multidisciplinaire diagnostiek noodzakelijk om vast te stellen in welke ontwikkelingsmogelijkheden een kind zich beweegt. Door middel van onze multidisciplinaire diagnostiek krijgen we zicht op de sterke kanten van het kind, kanten waarmee het zijn zwakkere kanten kan compenseren. We krijgen een beeld van de constitutie. Dat wil zeggen van de aangeboren sterktes en zwaktes die horen bij een bepaald temperament of karakter. We kijken niet alleen naar de intellectuele kant van de ontwikkeling, maar ook naar de emotionele en morele kant, naar de mogelijkheden om zich staande te houden in een onzekere of onduidelijke situatie, om te improviseren, om iets creatief op te lossen. De manier waarop een kind in z’n vel steekt is een belangrijk facet van onze multidisciplinaire diagnostiek. De diagnostiek met behulp van massage en met behulp van de SI, dat is Sensorische Informatieverwerking, zijn daarvoor onmisbaar. Maar ook de andere disciplines leveren een bijdrage aan de multidisciplinaire diagnostiek.
diagnoses
Een diagnose is soms nodig. Voor een rugzakindicatie kan het nodig zijn om een DSM-categorie te benoemen of ouders willen weten “wat hun kind heeft”. Begrijpelijk is dat. Daarom worden er in het Kindertherapeuticum ook gewone, reguliere diagnoses gesteld. Soms vinden we het ook jammer om dat te moeten doen. Het werkt namelijk soms zo, dat een deel van het kind verdwijnt achter het “etiket” dat een diagnose kan betekenen. We vinden dat we een kind het meest recht doen als we een beschrijvende diagnose kunnen stellen, zoals die voortkomt uit de multidisciplinaire diagnostiek. Dat is dan welswaar geen DSM-categorie, maar wel een echt doorkijkje naar het kind, geen etiket, maar een dia-gnosis.