Euritmietherapie

Wat is het?

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die vanuit de antroposofie ontwikkeld is. De euritmie is een kunstvorm, van waaruit de bewegingen van de therapie zijn afgeleid. Bij de euritmietherapie gaat het erom, dat iedere beweging niet alleen als beweging, maar ook als gebaar wordt gemaakt.

lees meer over

hoe het werkt
De achterliggende gedachte van euritmietherapie is dat bewegingen een indruk op je lichaam maken. Dit in tegenstelling tot de dans waar danspassen gebruikt worden om iets uit te drukken. Aan de manier waarop een kind beweegt kun je zien hoe een kind in zijn lijf steekt. Het is ook in tegenstelling tot de manier waarop oefentherapie werkt. Daar gaat het erom dat een beweging als beweging goed wordt ingeoefend. Deze euritmische bewegingsindrukken vervangen oude bewegingsgewoontes waar een kind last van kan hebben zoals impulsiviteit, tics, op de tenen lopen, ect. In de euritmie is voor elke klank van het alfabet een gebaar ontwikkeld. Deze gebaren zijn afgelezen aan de vormen die het spraakapparaat (adem, luchtpijp, stembanden, mondholte, tong en tanden) maakt in de uitademingsstroom. We werken ook met koperen ballen en staven om bepaalde gebaren en oefeningen nog beter te kunnen oefenen. We werken met vormen die je loopt in de ruimte. Als een druk en overbeweeglijk kind een mooie vorm gaat lopen, kan het zijn energie leren richten. Door snel en langzaam af te wisselen, kan er ritme ontstaan. Door achteruit lopen en af en toe stil te staan, kan het zijn bewegingsimpulsen leren beheersen en terughouding leren.
voor wie het werkt
Euritmie wordt veel toegepast bij kinderen die last hebben van onrust en overbeweeglijkheid, bedplassen, angsten, tics, psychische problemen, leer- en ontwikkelingsproblemen, astma, houdingsproblemen, tekort aan vitaliteit, en contactproblemen. Het is geschikt voor kinderen vanaf 0 jaar. Baby’s kunnen liggend op schoot kijken en luisteren naar euritmie. In het Kindertherapeuticum is het voor ouders ook mogelijk om euritmietherapie voor zichzelf te doen. Euritmietherapie wordt in series van acht behandelingen gegeven. Een behandeling duurt een half uur.  
wat het kost
Euritmie kost 39 euro per half uur, inclusief 21 % BTW. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden de kosten gedeeltelijk  of helemaal vergoed. Een diagnostisch consult kost 78 euro.
de geschiedenis en de organisatie van de euritmie in Nederland
De euritmie is in 1921 ontwikkeld door Rudolf Steiner in samenwerking met verschillende artsen. Sindsdien worden over de hele wereld euritmietherapeuten opgeleid. De opleiding is een HBO opleiding. In Nederland is de opleiding tot euritmietherapeut verbonden aan de Hogeschool Leiden. De euritmisten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapeuten kortweg de NVET genoemd.
wie het doet
Hilda Boersma. Hilda is begonnen als kleuterleidster op de vrije school. Na haar opleiding tot euritmietherapeut heeft zij op zeer uiteenlopende plekken euritmietherapie gegeven. Momenteel werkt ze ook als euritmietherapeut in het therapeuticum in Utrecht en Gouda
portret van Hilda Boersma

Hilda Boersma