Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een non-verbale beeldende therapie waarbij schilderend, tekenend en boetserend aan problemen gewerkt wordt.

Lees meer over

Hoe het werkt
Er wordt bij kunstzinnige therapie niet gesproken over problemen. Er wordt schilderend tekenend en boetserend aan gewerkt. Wanneer een kind tekent, schildert of boetseert, drukt hij beelden uit die in hem leven. Hij maakt zichtbaar waar hij stagneert of waar zijn eenzijdigheid ligt. Door de manier waarop het kind werkt laat hij zien wie hij is, wat voor temperament hij heeft en ook hoe hij in zijn vel steekt. In de therapie kan een kind met hulp van het werken met kleuren en vormen weer in balans gebracht worden. Bij een andere, meer expressionistisch aanpak worden de beelden die in het kind leven verbeeld en kunnen daardoor verwerkt worden. In een meer impressionistische aanpak leert een kind om gericht waar te nemen om zo de realiteit van de wereld om zich heen te veroveren.
Voor wie het is
Kunstzinnige therapie helpt kinderen om te gaan met gevoelens van angst, verdriet en boosheid. Het biedt hulp en begeleiding bij ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een verhuizing, scheiding of rouw. Ook biedt het hulp bij sociaal-emotioneel problemen, pesten of gepest worden, hechting- en gedragsproblematiek. Het is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.  
Wat het kost
Een behandeling bestaat doorgaans uit 8 wekelijkse sessies van 45 minuten. Op de pagina kosten van de zorg vindt u actuele informatie over de tarieven van deze therapie. Kunstzinnige therapie valt onder de aanvullende verzekering. Informeer bij uw verzekering over de mate van de vergoeding.
De organisatie van de kunstzinnige therapie in Nederland
Kunstzinnige therapie is een antroposofische therapie. De Hogeschool Leiden verzorgt de opleiding kunstzinnige therapie. Kunstzinnig therapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie, de NVKT.
Wie het doet
Mireille van ’t Hoff. Mireille heeft na een docentenopleiding en een kunstopleiding de antroposofische opleiding kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden gevolgd. Mireille werkt sinds 2011 in het Kindertherapeuticum. Hiervoor heeft ze gewerkt als leerkracht in het basis-en middelbaaronderwijs. Naast het werk in het Kindertherapeuticum heeft ze een praktijk voor kunstzinnige therapie in Tilburg en werkt ze in “La Salle” in Boxtel. Dit is een orthopedagogisch expertise en behandelcentrum voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblemen of psychiatrische problemen. Ze maakt ook deel uit van Amnis. Dit is een samenwerkingsverband tussen een antroposofisch huisarts en diverse therapeuten in Tilburg. In haar vrije tijd schildert en fotografeert ze als autonoom kunstenaar en maakt ze illustraties bij korte zelfgeschreven kinderverhaaltjes.

 

portret van Mireille van 't Hoff

Mireille van ’t Hoff