Logopedie

De logopedist in het Kindertherapeuticum onderzoekt en behandelt kinderen met spraak-taal en communicatievragen. Het verschil met een regulier werkende logopedist is dat ze in samenwerking met teamleden de spraak-taal en communicatie-ontwikkeling in een breder antroposofisch kader kan plaatsen waardoor logopedische therapie niet altijd als vanzelfsprekend de eerste of enige oplossing is voor de hulpvraag.

Het is mogelijk om zonder tussenkomst van de kinderarts of orthopedagoog direct naar de logopedist verwezen te worden voor onderzoek en behandeling.

Lees meer over

Hoe het werkt
Bij het onderzoek wordt in eerst heel goed gekeken en geluisterd naar de kinderen. Als  nodig is worden ter aanvulling  spraak en/of taaltesten gebruikt. In de behandeling van taal – en communicatieproblemen wordt het kind via (rollen)spel uitgedaagd om mee te spelen, te luisteren en te praten. Zo komt het stukje taalontwikkeling aan de orde wat aandacht nodig heeft. We proberen zoveel mogelijk functionele communicatieve situaties te creëren die lijken op het dagelijks leven van het kind. Ouders krijgen speelse handreikingen mee voor thuis. Bij de behandeling van spraakproblemen wordt er speels gewerkt waardoor het kind zo min mogelijk door heeft dat het oefent. Zintuigen als de tastzin, de bewegingszin en de evenwichtszin worden ingezet bij de automatisering van spreekvaardigheden. Er wordt behandeld in series van 8 keer. Aan het einde van een serie wordt met de ouders besproken of de serie al dan niet verlengd wordt.
Voor wie het is
Logopedie wordt toegepast bij kinderen met een vertraagde spraak ontwikkeling, stotteren, vertraagde taalontwikkeling, niet sprekende kinderen, kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie, kinderen met contactproblemen. De logopedist is gespecialiseerd in de behandeling van schisisgerelateerde spraakstoornissen en heeft veel ervaring in de behandeling van spraak-taalproblemen bij geadopteerde kinderen.
Wat het kost
Logopedie maakt onderdeel uit van de basiszorg en wordt geheel vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekering.
De organisatie van de logopedie
De logopedist is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en is geregistreerd in het Nederlands Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Wie het doet
Lonneke Winters Zij is sinds 1989 logopedist en ze heeft zich in 1998 gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Ze werkt sinds 2004 voor het Kindertherapeuticum. Daarvoor heeft ze in het speciaal onderwijs, op een MKD en in de vrije vestiging gewerkt. Ze heeft zich geschoold tot mimedocent en is floortimeplayer. Floortime is een ontwikkelingsgerichte behandelmethode waarbij sensorische informatieverwerking, gehechtheid, contactname en communicatie centraal staan. Lonneke geeft logopedisten les in sensorische informatieverwerking bij het paramedisch opleidingsinstituut “Anders Kijken naar Kinderen” in Leiden en verzorgt regelmatig lezingen en workshops over haar werk. Haar bijzondere interesse gaat uit naar de behandeling van jonge kinderen met contactproblemen, kinderen met gedragsproblemen en naar geadopteerde kinderen.
portret van Lonneke Winters

Lonneke Winters