Sensorische informatieverwerkingstherapie

In de sensorische informatieverwerkingstherapie worden de zintuigen van kinderen op allerlei manieren geprikkeld door te spelen met uitdagend sensorisch materiaal zoals de hangmat, zand, water, schuim, klei, een schommelboot,bonen, enzovoorts. Er wordt tijdens de therapie een interactie tussen het kind en de therapeut opgebouwd die divers van aard kan zijn. Zo kan het kind in een klein holletje harmoniserend werkende prikkels ervaren. Een kind kan ook uitgedaagd worden om samen met de therapeut nieuwe zintuiglijke ervaringen op te doen en daarbij onverwachte avonturen te beleven en zijn grenzen te ervaren. Er is veel aandacht voor de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving en voor het eigen initiatief van het kind.

Lees meer over

Hoe het werkt
De sensorische informatieverwerkingstherapeut probeert eerst uit te vinden hoe gevoelig een kind is voor  verschillende zintuigelijke prikkels. Aan de hand van die informatie wordt een plan gemaakt waarbij zintuiglijk overgevoelige kinderen in een veilige en voorspelbare omgeving uitgedaagd worden om de prikkels waar ze overgevoelig voor zijn te leren verdragen waarna ze leren waarnemen. Als kinderen ondergevoelig zijn voor prikkels dan wordt hen geleerd om deze te leren waarnemen en gewaar te worden. De onderste zintuigen, de tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin staan voorop in de therapie. Het effect van de therapie kan zijn dat de sensorische informatieverwerking meer in balans komt waardoor het kind zich beter kan verbinden met zijn lichamelijkheid. De therapie ervaringen worden besproken met de ouders. Samen wordt gekeken hoe ouders thuis hun kind kunnen helpen de prikkelverwerking in balans te houden.  
Waar het voor is
Sensorische informatieverwerkingstherapie wordt veel toegepast bij overgevoeligheid, hoogsensitiviteit, onrust, ADHD klachten, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en contactproblemen. In het Kindertherapeuticum wordt kinderen van 0 tot 10 jaar behandeld.
De organisatie in Nederland
In Nederland kun je je als logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut specialiseren in sensorische informatieverwerking middels een post HBO opleiding. De s.i. therapeuten zijn verenigd in de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking, de NSSI.  Er is nog geen vereniging voor antroposofische sensorische informatieverwerkingstherapeutien.
wat het kost
In het Kindertherapeuticum wordt de sensorische informatieverwerkingstherapie gegeven door de logopedist of door de kinderfysiotherapeut. Het wordt direct bij de zorgverzekering gedeclareerd en geheel vergoed.
Wie het doet
Lonneke Winters. Ze is sinds 1989 logopedist en ze heeft zich in 1998 gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking. Lonneke werkt sinds 2004 bij het Kindertherapeuticum. Daarvoor heeft ze in het speciaal onderwijs, op een MKD en in de vrije vestiging gewerkt en zich geschoold tot mimedocent en Floortimeplayer. Floortime is een ontwikkelingsgerichte behandelmethode waarbij sensorische informatieverwerking, gehechtheid, contactname en communicatie centraal staan. Ze geeft paramedici les in sensorische informatieverwerking bij stichting Anders Kijken naar Kinderen in Leiden en verzorgt regelmatig lezingen en workshops over haar werk. Haar bijzondere interesse gaat uit naar jonge kinderen met contactproblemen en de behandeling van geadopteerde kinderen. 

Nicole Weerts. Ze is sinds 1992 (antroposofisch) fysiotherapeut. De afgelopen 20 jaar heeft zij op diverse locaties gewerkt. Of het nu binnen de verstandelijk- en lichamelijk gehandicapten zorg, psychiatrie of in de gewone fysiotherapiepraktijk is, zij werkt graag met kinderen in alle leeftijden.
Nicole is sinds juni 2016 ook kinderfysiotherapeut en geeft ze sensorische informatieverwerkingstherapie. Hiermee verbreedt ze haar therapeutisch aanbod en kan ze kinderen volgens de laatste behandelinzichten ondersteunen op motorisch gebied. In Zeist, op het Kindertherapeuticum is Nicole in 2011 begonnen. Het samenwerken met de verschillende therapeuten /artsen en het gebruik maken van elkaars vakkennis om een kind zo goed mogelijk (weer) op weg te helpen in zijn ontwikkeling inspireert haar en maakt haar enthousiast!

portret van Lonneke Winters

Lonneke Winters

portret van Nicole weerts

Nicole Weerts