Sensorische informatieverwerkingstherapie

In de sensorische informatieverwerkingstherapie worden de zintuigen van kinderen op allerlei manieren geprikkeld door te spelen met uitdagend sensorisch materiaal zoals de hangmat, zand, water, schuim, klei, een schommelboot,bonen, enzovoorts. Er wordt tijdens de therapie een interactie tussen het kind en de therapeut opgebouwd die divers van aard kan zijn. Zo kan het kind in een klein holletje harmoniserend werkende prikkels ervaren. Een kind kan ook uitgedaagd worden om samen met de therapeut nieuwe zintuiglijke ervaringen op te doen en daarbij onverwachte avonturen te beleven en zijn grenzen te ervaren. Er is veel aandacht voor de wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving en voor het eigen initiatief van het kind.

Lees meer over

Hoe het werkt
Waar het voor is
De organisatie in Nederland
wat het kost
Wie het doet
Portret van Lonneke Winters

Lonneke Winters

Portret van Nicole Weerts

Nicole Weerts