Vacature orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog met psychodiagnostische vaardigheden

Het Kindertherapeuticum is op zoek naar een orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog met psychodiagnostische vaardigheden.

Het Kindertherapeuticum is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde professionals waar diagnostiek, advies en behandeling aan kinderen met medische-, orthopedagogische- en ontwikkelingsproblemen wordt geboden. Er wordt gewerkt vanuit een integratie van reguliere en antroposofische kennis.

Na de aanmelding van kinderen met GGZ-problematiek coördineert de regiebehandelaar een breed multidisciplinair onderzoek waarbij meerdere therapeuten meekijken.
Wij zoeken iemand die als onderdeel van dit multidisciplinair onderzoek psychodiagnostische tests bij kinderen afneemt, bijvoorbeeld naar de intelligentie en kenmerken van ASS of ADHD. Bij voldoende ervaring kan persoonlijkheidsonderzoek deel uitmaken van de werkzaamheden. Vanzelfsprekend behoort rapportage tot de werkzaamheden.

Omvang van het werk: twee dagdelen in de week onderzoek met kinderen op het Kindertherapeuticum. Daarnaast het uitwerken en de verslaglegging.

Voor dit werk zoeken we een ZZP-er

 • met een universitaire opleiding tot orthopedagoog of psycholoog (specialisatie kinderen en jeugd)
 • die in bezit is van de diagnostiekaantekening (BAPD)
 • die ervaring heeft met het afnemen van uiteenlopende tests en deze zelfstandig kan uitwerken
 • die goed om kan gaan met kinderen en belangstelling heeft voor de ontwikkeling van een kind
 • met goede schrijfvaardigheid
 • met kennis van ontwikkelingsproblematiek
 • die affiniteit heeft met de antroposofie

We bieden een werkplek waarin

 • je zelfstandig kunt werken
 • je veel kunt leren
 • je mee mag denken over de kinderen die je onderzoekt
 • er ruimte is voor overleg
 • je deel kan nemen aan het wekelijkse multidisciplinaire overleg
 • je deel kan nemen aan de wekelijkse scholing

Bij vragen kan contact opgenomen worden met mevr. F. Woltman Elpers (030 2511800 en woltmanelpers@kindertherapeuticum.nl).

Sluitingsdatum: 30 juni 2022

© Het Kindertherapeuticum | Realisatie website: Webmonnik.nl