Kosten van de zorg

Natuurlijk wilt u weten wat het u gaat kosten, als u ons inschakelt. We hebben de meest gestelde vragen met betrekking tot onze dienstverlening onder elkaar gezet.

Wat zijn jullie tarieven?
We hanteren de prijzen zoals die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit), de zorgverzekeraars, de beroepsverenigingen en de gemeentes worden voorgeschreven. Kijk in onze lijst Tarieven 2019
Hoe zit het met de jeugdzorg (GGZ) in het Kindertherapeuticum?
Om hier meer over te weten te komen kunt u het beste bellen met Saskia Wisman van onze administratie: 030-2511800.
Met welke gemeentes hebben jullie een contract?
Als u dit opent Overzicht contracten 2019dan kunt u lezen met welke gemeentes onze kinderpsychiater, GZ psychologen en orthopedagoog in 2019 een contract hebben. Met ingang van 1 mei is de clientenstop voor de regio Utrecht stad (gemeentes Utrecht en Vleuten ) opgeheven. De gemeente Maasdriel valt niet onder ons contract met de regio Rivierenland.
Wat is het verschil tussen natura en restitutiepolis?
In Natura- en restitutieverzekeringen hebben we voor u de verschillen op een rijtje gezet
Wat valt er onder de basisverzekering?
Als u verwezen bent door de huisarts dan valt de volgende zorg onder de basisverzekering: kindergeneeskunde, dit is 2de lijnszorg. Fysiotherapie en logopedie, dit is 1ste lijnszorg. En hulpverlening aan ouders en jeugdigen vanaf 18 jaar.
Wat valt er onder de aanvullende verzekering?
Dat hangt van uw polis af. Soms zijn het de kosten van de antroposofische medicatie, extra sessies fysiotherapie, soms is het ‘alternatieve therapie’ zoals euritmie, muziektherapie of kunstzinnige therapie. Vaak is er een maximum bedrag dat per jaar binnen de aanvullende polis wordt vergoed.
Welke zorgverzekeraar heeft de beste aanvullende polis?
Op kunt www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker  kunt u zorgverzekeraars vergelijken met elkaar.
Hebben jullie contracten?
De logopedist en een van de fysiotherapeuten hebben met alle zorgverzekeringen een contract. Fysiotherapeut Tjeerd Alkemade heeft geen contract met de verzekeraars Menzis en CZ. De kinderpsychiater en de orthopedagogen/GZ-psychologen hebben met een aantal gemeentes een contract. Mw. Keller, GZ-psycholoog heeft voor de zorg van jongeren van 18-25 jaar een contract met alle zorgverzekeraars. De kinderartsen hebben geen contracten, maar vallen onder de basisverzekering
Waarom hebben jullie niet allemaal contracten?
We werken er naartoe, dat de hele zorg van het Kindertherapeuticum gecontracteerde zorg is. Dat dat nu nog niet zo is, heeft verschillende oorzaken. Zorgverzekeraars contracteren alleen zorg, waarvan ze menen dat ze die nodig hebben voor hun deelnemers. Via de contracteisen hebben zorgverzekeraars invloed op de kwaliteit van de zorg, die ze vergoeden. De kwaliteitscriteria sluiten zeker niet altijd aan op dat wat wij onder kwaliteit verstaan. Het ene jaar is het voor de ouders en voor onze medewerkers een voordeel om een contract te hebben, het andere jaar juist niet.
Krijg ik de hele nota vergoed?
Deze vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. Er is een verschil tussen natura- en restitutieverzekeringen. Als u een naturaverzekering heeft en u wilt de nota geheel vergoed krijgen, dient u een zorgverlener te bezoeken, met wie de verzekering een contract heeft. Bij een restitutieverzekering mag u zelf de zorgverlener kiezen. Bij de euritmietherapie, muziektherapie, kunstzinnige therapie en voedingstherapie hangt de vergoeding af van (de hoogte van) uw aanvullende verzekering.

Natura:

Logopedist: het volledige bedrag

Fysiotherapeut Nicole Weerts: het volledige bedrag. Tjeerd Alkemade voor alle verzekeraars muv CZ en Menzis. Indien u verzekerd bent bij CZ en Menzis kunt u het restitutietarief vergoed krijgen.

Kinderartsen: afhankelijk van uw polis. Meestal 75%, soms 100%, soms tot een vastgesteld maximum bedrag per jaar.

Restitutie:

Fysiotherapeuten: het volledige bedrag.

Kinderartsen: het volledige bedrag

Waar gaat de nota heen?
Kinderartsen: nota op papier naar de ouders, via Famed. U dient de nota zelf in bij de zorgverzekering. Logopedist en de fysiotherapeuten: rechtstreeks naar de verzekering. Kinderpsychiater en orthopedagogen/GZ-psychologen: Van de gemeentes met wie er een contract is en van wie er toestemming is: rechtstreeks naar de gemeente. Anders gaat de nota naar de ouders. Bij jongeren van 18-25 jaar gaat de nota naar de zorgverzekering. Uitzonderingen: Als het toegekende budget op is. Overige medewerkers: naar de ouders.
Hoe weet ik zeker of de gemeente mijn nota vergoed?
Als u uw verzekering of gemeente belt, vraagt u dan naar de mogelijkheid tot vergoeding van de kosten van de therapeut, dus op naam en het beroep van de betreffende therapeut en niet op naam van het Kindertherapeuticum. Het Kindertherapeuticum heeft geen contracten. De uitzondering zijn de regio’s Eemland, Utrecht-West en Gooi & Vechtstreek. Voor de GGZ medewerkers is met deze regio’s een groepscontract op naam van Kindertherapeuticum GGZ. Aan de gemeente kunt u pas een beschikking vragen, als u met een plan van aanpak komt, dat u samen met de intaker van het Kindertherapeuticum hebt opgesteld. Dit geldt uitsluitend, als u door uw huisarts direct naar het Kindertherapeuticum bent doorverwezen. In alle andere gevallen komt u sowieso eerst langs een wijkteam o.i.d. van de gemeente.

Als u er met de bovenstaande informatie niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Regien van der Velden. U bereikt haar dagelijks tussen 10 en 17 uur op 030 25 11 800.